Show simple item record

dc.contributor.authorNagehan Arslan Talat
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:35Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1305-5143
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0Rrek9UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1771
dc.description.abstractSosyal bilimlerdeki tek kanun olan “değişim” insanların toplumsal ihtiyaçlarında hem nicelik hem de nitelik açısından farklılaşmalara ortaya yol açmıştır. Hızla artan ve çeşitlenen hizmetlerin karşılanması yeni bir takım tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Günümüzde insanlar ihtiyaçların karşılanmasının yanında bu ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan yönetimlerde söz sahibi olmak istemektedirler. Burada da karşımıza halkın katılımı ve özgürlüklerin korunması konuları çıkmaktadır. İşte bu çalışmada yerel yönetimlerin hem yüklendiği hizmetleri gereği gibi yerine getirmesi hem de demokrasinin temel değerleri olan “katılım ve özgürlükler” ile olan ilişkileri ele alınmaktadır. Çalışma iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde yerel yönetimler, bunların varlık nedenleri ve dayandığı temel değerler yer alırken ikinci bölümde ise demokrasi kavramı ve yerel yönetimlerin demokrasi ile olan ilişkileri üzerinde durulmaktadır.en_US
dc.description.abstractChange, the only rule in social sciences, has caused both quantitative and qualitative differentiations in human needs. Meeting rapidly increasing and varied services requires taking some new measures. Today, people want to have a word both in meeting their needs and the governments that were formed to meet those needs. Right in here, we face the topics of people’s participation in government and the protection of liberties. In this study, governments’ performance of their duties as they are supposed to and their relationships with the two fundamental values of democracy “participation and liberties” are scrutinized. This study is composed of two parts. The first section deals with local governments, the reason they do exist, and the principles they are based on. The concept of democracy and the relationship between local governments and democracy are outlined in the second part of this work.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleYerelleşme, Özerklik ve Demokratikleşme Açısından Mahalli İdareler Hakkında Bir Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeA Review on Local Goverments in Terms of Decentralization, Autonomy and Democracyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage282en_US
dc.identifier.startpage263en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record