Show simple item record

dc.contributor.authorMurat Yeşiltaş
dc.contributor.authorİlker Öztürk
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:38Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:38Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBME5qSXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1798
dc.description.abstractBu çalışmada; bölgesel kalkınma çerçevesinde alternatif turizm geliştirme stratejileri üzerine durulmuştur. Bölgesel kalkınma için sadece sanayi değil aynı zamanda turizm gereklidir. Bu doğrultuda turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi incelenmiş bölgesel kalkınma amacıyla alternatif turizm faaliyetlerine yönelik yatırımların gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Sivas’taki geliştirilebilecek turizm stratejilerine yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak dört ana strateji belirlenmiş olup bunlar bu yöre için en uygun olabilecek stratejilerdir.en_US
dc.description.abstractIn this paper, the focus was about alternative tourism alternative development strategies in the perspective of regional development. Not only industry but also tourism is very important for regional development. The effect of tourism for regional development was examined and the necessity of alternative tourism invesments was considered in accordance of regional development. Additionally, an assessment was made for developing tourism strategies in Sivas. To achive this aim, four main strategies were defined. These are most appropriate strategies for this regionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.titleBölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Sivas Örneğien_US
dc.title.alternativeAn Assessment for The Alternative Tourism Activities in the Frame of Regional Development: The Case of Sivasen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record