Show simple item record

dc.contributor.authorAlim Erdem
dc.contributor.authorMehmet Birhan Yılmaz
dc.contributor.authorAhmet Gürlek
dc.contributor.authorSavaş Sarıkaya
dc.contributor.authorYontari Osman Can
dc.contributor.authorAhmet Yılmaz
dc.contributor.authorİzzet Tandoğan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:39Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-4778
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RrMU5UYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1811
dc.description.abstractAmaç: Hipertansiyon ciddi bir sağlık sorunudur. Antihipertansif tedavideki gelişmelere rağmen hastaların önemli bir kısmında kan basıncı kontrol altında değildir. Kan basıncının kontrolsüz olmasını etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla son 1 yıldır antihipertansif tedavi alan hastaların sağlık karnelerini geriye doğru inceledik. Gereç ve Yöntem: En az 1 yıldır düzenli ilaç kullanan 107 ardışık hasta çalışmaya alındı. Kan basınçları değerlendirildi. Sağlık karneleri, antihipertansif ilaçlar yönünden son 1 yılı içerecek şekilde incelendi. Tüm değişiklikler not edildi. Bulgular: Çalışmaya katılanların %25.3’ünde son ofis ölçümüne göre kan basıncı kontrol altındaydı. Katılımcıların %74.8’inde son 1 yılda ekleme haricinde ilaç değişikliği yapıldığı, %65.4’ünde hastanın kullanmakta olduğu ilaç ya da ilaçlara ekleme tarzı değişiklik yapıldığı saptandı. Son 1 yılda ekleme haricinde ilaç değişikliği yapılması kan basıncının kontrol altında olmaması riskini 9.124 kat arttırıyordu. Sonuç: Hipertansif hastaların önemli bir kısmında kan basıncı kontrol altında değildir. Hipertansiyon hastalarında kontrolsüz kan basıncının hekim ve ilaç temelli nedenleri olduğunu düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractAim: Hypertension is a serious health problem. High blood pressure is uncontrolled among most of the patients despite improvements in the antihypertesnive therapy. In order to search for factors associated with uncontrolled blood pressure, we retrospectively reviewed the previous recipes of the patients. Material and Methods: 107 consecutive patients, who were on regular therapy with drugs for at least 1 year, were enrolled into study. Blood pressure measurements were evaluated. Previous recipes were searched for antihypertensive drugs back to 1 year. All changes were noted. Results: High blood pressure was under control among 25.3% of the participants. 74.8% of participants were noticed to have a modification, which was a kind of replacement with another drug, in their antihypertensive drugs, and 65.4% had an add on modification in their antihypertensive drugs. Replacement of drugs with another one within the last one year increased the risk of having uncontrolled blood pressure by 9.124 folds. Conclusion: A significant proportion of hypertensive patients had their blood pressure uncontrolled. We think that there are physician and medication based reasons for uncontrolled blood pressure among hypertensive patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleHipertansiyon tedavisindeki başarısızlığın nedenlerinin araştırılması: Reçetelere bir bakışen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the reasons for failure in the treatment of hypertension: Recipients at a glanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMN Kardiyolojien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.identifier.startpage44en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record