Show simple item record

dc.contributor.authorFaruk Kocacık
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:40Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1305-5992
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RZMU1EYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1814
dc.description.abstractBu yazıda XIX. Yüzyılda çeşitli nedenlerle Balkanlar dışında, Kırım ve Kafkasya?dan, Türkistan?dan, idil-Ural?dan, Azerbaycan?dan Osmanlı imparatorluğu?na, özellikle de Anadolu?ya yönelik göçler ele alınmaktadır. Bugün toplumsal yapımızı daha iyi tanıyabilmek, özelliklerini anlayabilmek için dünü iyi bilmek gerekir. Yazımızda bu yaklaşımla ele alınan göçler hakkında kısaca bilgi ve göç miktarları sunulmaktadır. Bu bilgiler bazı tarihsel olayları, kendi ko?ulları içinde değerlendirme fırsatı vermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it has been discussed the immigrations to Ottoman Empire, especially to Anatolia, in 19th Century for a variety of reasons from the Crimean Khanate, the Caucasus, Idil-Ural, Turkistan, and Azerbaijan excepting the Balkans. It is very necessary to know the past in order to know our social structure and understand its characteristics today. In our study, brief information about the immigrations studied according to this approach and the amount of immigration have been presented. This information allows us to evaluate some historical events in their own conditions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.titleGerileme döneminde Anadolu'ya yönelik göçleren_US
dc.title.alternativeImmigrations to Anatolia in decline age of Ottoman empireen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.endpage424en_US
dc.identifier.startpage415en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record