Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir İclal Kol
dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.contributor.authorBilge Gürelik
dc.contributor.authorMustafa Gönüllü
dc.contributor.authorCaner Mimaroğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:48Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1304-0871
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpnMU56YzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1872
dc.description.abstractAmaç: Psödoanevrizmalar arter duvar bütünlüğünün bozulmasına neden olan künt veya penetran travmalar sonucu oluşabilir. Radial arterde psödoanevrizma gelişimi çok nadirdir. Bu olguda, yoğun bakım ünitesinde tekrarlanan arter kateterizasyonları sonrası gelişen psödoanevrizma sunulmaktadır. Olgu: Olgumuz Amiyotropik Lateral Skleroz nedeniyle yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör tedavisi uygulanan elli altı yaşında erkek hastaydı. Yatışının yüz doksanıncı gününde iki gün önce takılan radiyal kateter ciltte kızarıklık ve ağrı yapması nedeniyle çıkarıldı. Kateter çıkarıldıktan 24 sa. sonra sağ distal radiyal arter üzerinde yaklaşık 2x3 cm boyutunda palpabl ve pulsatil kitle tespit edildi. Dopler ultrasonografi ile psödoanevrizma tanısı kondu. Kitlenin çapının artması ve birinci ile ikinci parmaklar üzerinde yaralar oluşması üzerine anevrizmatik kitle çıkarıldı ve radiyal arter ligasyonu yapıldı. Üç haftanın sonunda parmaklardaki ülserasyonlar tamamen iyileşti. Sonuç: Uzun süre ve sık arteriyel kateterizasyon uygulanan hastalarda kateter çıkarıldıktan sonra psödoanevrizma görülebilir. Bunu önlemek için asepsiye dikkat edilmeli ve girişim yerine yeterli süre bası uygulanmalıdır. Girişim yapılan bölge düzenli aralıklarla gözlenerek erken tanı konmalı ve tehlikeli komplikasyonlar gelişmeden tedavi edilmelidir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Pseudoaneurysms can be occurred due to blunt or penetrating traumas that damages arterial wall completeness. Pseudoaneurysm of radial artery is seen rarely. In this case, a pseudoaneurysm due to radial artery catheterization at intensive care unit (ICU) is presented. Case: The patient was a 56 years old man that had amyotrophic lateral sclerosis at ICU. Radial catheter was removed because of skin flushing and pain at the 190th day of hospitalization. After 24 hours of removal of the catheter a 2x3 cm palpable and pulsatile mass was determined. The diagnosis of pseudoaneurysm was made by Doppler ultrasound. Because of mass enlarging and wound formations on first and second fingers, aneurismatic mass was removed and radial artery was ligated. The ulcerations on fingers recovered completely. Conclusion: Pseudoaneurysms can be seen after the removal of catheters at the patients who are catheterized for a long time and frequently. In order to prevent this it must be paid attention to asepsia, and must be pressed for enough time. The attempting area must be observed regularly for early diagnosis, the treatment must be done before dangerous complications have been occurred.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleRadiyal arterde psödoanevrizmaen_US
dc.title.alternativePseudoaneurism of radial artery (Case report)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Anestezi ve Reanimasyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record