Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgür Alparslan
dc.contributor.authorGülbahtiyar Doğaner
dc.contributor.authorMeryem Çiftçi
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:49Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-0853
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/Tnprek1URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1877
dc.description.abstractBu araştırma, Sıvas’taki 15-65 yaş grubu kadınların üriner enkontinans ve Kegel egzersizi ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Sıvas ilindeki sekiz merkez sağlık ocağında uygulama yapan ebelik öğrencilerinin ziyaret ettikleri evlerdeki 15-65 yaş grubu kadınlar araştırmanın evrenini oluşturmuş olup, bu evlerden rastgele örnekleme yöntemine göre seçilen bir kadına, geliştirilen soru formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Toplam 317 kadınla görüşülmüştür. Araştırmada veriler, kadınların tanıtıcı özellikleri, üriner enkontinansı ve Kegel egzersizlerini içeren 22 sorudan oluşan soru formuyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 10.0 programına yüklenerek değerlendirilmiştir. Veriler kişi sayısı ve yüzdesi biçiminde tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre; kadınların %84.2’si idrar kaçırmayı bir hastalık olarak tanımlamakta olup, %92.4’ü idrar kaçırma sorunu olduğunda doktora gidebileceğini belirtmiştir. Araştırma kapsamına alınan kadınların %86.8’i hapşırdığında, öksürdüğünde ve güldüğünde, %61.2’si ise stresli olduğu dönemde idrar kaçırmanın olacağı ile ilgili yeterli bilgiye sahipti. Kadınların %60.5’i normal doğumun idrar kaçırma üzerine etkisinin olduğunu bilmediklerini belirtmişlerdir. Kadınların %100’ünün Kegel egzersizi hakkında bilgisinin olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmada sonuç olarak; kadınların üriner enkontinans konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları, Kegel egzersizleri konusunda ise hiç bilgilerinin olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda idrar enkontinansından korunmak için kadınlara idrar enkontinansı ve Kegel egzersizleri konularında, özellikle hemşire ya da ebeler tarafından sağlık eğitimleri verilmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis descriptive study was carried out in Sıvas in order to determine the levels of knowledge on urinary incontinence and Kegel exercises in women aged 15-65. The universe of the study consisted of women aged 15-65 who were visited in their houses by midwifery students working in the eight central health centers in the province of Sıvas. Among them, a total of 317 women were chosen by random sampling and interviewed face-to-face, using a questionnaire form. The research data was collected by a questionaire form consisting of 22 questions regarding personal information, urinary incontinence and Kegel exercises. The research data were analysed using the SPSS (vers: 10.0) computer program. The data have been put into tables according to percentages and number of people. According to the results of this research, 84.2% of the women stated that incontinence was an illness and 92.4% stated that if they had an incontinence problem they could go to a doctor. 86.8% of the women sampled in this study had sufficent knowledge that sneezing, coughing and laughing could cause incontinence and 61.2% knew that incontinence could occur during periods of stress. 60.5% of the women stated that they did not know that normal labor had an effect on incontinence. It was determined that 100% of women had no information about Kegel exercises. In conclusion, it has been determined that the women did not have adequate information about urinary incontinence and had no information at all about Kegel exercises. It is recommended that women be given health education, especially by midwives and nurses, about urinary incontinence and Kegel exercises to help prevent incontinence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.titleKadınların üriner enkontinans ve kegel egzersizi hakkında bilgi düzeylerien_US
dc.title.alternativeInformation levels on urinary incontinence and kegel exercises in womenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSTED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record