Show simple item record

dc.contributor.authorMehmet Ataş
dc.contributor.authorÖmer Poyraz
dc.contributor.authorAhmet Alim
dc.contributor.authorAhmet Duran Ataş
dc.contributor.authorAdnan Çelik
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:50Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0377-9777
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnprNU5EYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1882
dc.description.abstractAmaç:Bu çalışma Sivas İl Merkezinde satışa sunulan taze ve salamura beyaz peynirlerde Brucella bakterilerinin varlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır . Yöntem: Mayıs-Ağustos 2005 tarihleri arasında Sivas Sebze Halin'de açıkta satışa sunulan taze beyaz peynirler çalışma kapsamına alınmıştır . Alınan örnekler zenginleştirme işlemine tabi tutulmuş ve konvansiyonel yöntemlerle çalışılmıştır . Bulgular:Alınan 135 adet örneğini sekizinde ( % 5.9) Brucella cinsi bakteriler izole edilmiştir . Bu örneklerden dördü ( % 2.9) Brucella melitensis, dördü ise (% 2.9) Brucella abortus olarak tiplendirilmiştir . Market ve şarküterilerde satışa sunulan 120 adet salamura beyaz peynir örneğinde Brucella cinsi bakterilere rastlanmamıştır . Sonuç: Açıkta satışa sunulan taze beyaz peynirlerin, salamura beyaz peynirlere göre bruselloz yönünden daha fazla risk taşıdığı görülmüştür .en_US
dc.description.abstractObjective: This present study was carried out to examine the existence of Brucella sp. in the fresh white cheeses and the brine for pickling cheeses sold in central of Sivas. Method: During May-August of year 2005, the fresh white chees samples sold the bazaars of district in Sivas were investigated. Cheese samples were first to be enriched and then cultured by conventional techniques. Results: In eight (5.9 %) of 135 the samples Brucella sp. were isolated. Out of these eight samples four (2.9 %) were identified as Brucella melitensis and four (2.9 %) as Brucella abortus. In 120 the brine for pickling white cheese samples taken from markets and delicatessens were not produced Brucella sp. . Conclusion: We saw that the fresh white cheeses sold in the outside were carrying more risk for Brucella sp. than the brine for pickling white cheeses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.titleSivas il merkezi' nde satışa sunulan taze ve salamura beyaz peynirlerin Brucella bakterileri yönünden incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Brucella in the fresh white cheeses and brine for pickling cheeses sold in central of the Sivasen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume64en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record