Show simple item record

dc.contributor.authorHasan Eleroğlu
dc.contributor.authorHüseyin Yalçın
dc.contributor.authorArda Yıldırım
dc.contributor.authorAhmet Aker
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:05Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1301-9597
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd05qa3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1969
dc.description.abstractBu araştırma, etlik piliç yemine doğal zeolit (klinoptilolit) katılmasının etlik piliçlerde besi performansı parametreleri üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan etlik piliç yemine sırasıyla % 0 (kontrol), % 1, % 3 ve % 5 düzeyinde doğal klinoptilolit katılmıştır. Toplam 12 bölmede yürütülen araştırmada 240 adet günlük yaşta etlik civciv üzerinde çalışılmış, 14 hayvan/m2 yerleşim sıklığı kullanılmıştır. Altı haftalık deneme süresince canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma, yaşama gücü gibi performans özellikleri üzerinde durulmuştur. Canlı ağırlık ortalama değerleri arasında önemli bir farklılık bulunmamış, 6. haftada erkek–dişi karışık sırasıyla 2555, 2459, 2432 ve 2530 g (P>0.05) olarak gerçekleşmiştir. Eklemeli yem tüketimi miktarları bakımından gruplar arasındaki farklılık 2. haftadan 5. haftaya kadar devam etmiş (P<0.05), 6. hafta önemli bir farklılığa rastlanmamıştır. Yemden yararlanma oranları arasında önemli bir farklılık bulunmamış, 6. haftada erkek–dişi karışık sırasıyla yemden yararlanma oranları sırasıyla 1.63, 1.71, 1.71 ve 1.62 (P>0.05) olarak gerçekleşmiştir. Yaşama gücü değerleri ise 6. haftada sırasıyla % 95.55, 100.00, 100.00 ve 100.00 (P>0.05) olarak gerçekleşmiş, zeolit uygulamasının yaşama gücü değerlerine üretim süresince olumsuz bir etkisine rastlanmamıştır. Yem tüketimindeki önemli farklılık dikkate alındığında doğal klinoptilolitin ekonomik olduğu sürece etlik piliç karma yemlerine % 1-5 oranında katılabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted with the aim of determining the effects of zeolit (klinopilit) addition in broiler feeds on fattening performances in broiler production. Natural clinoptilolit was added in broiler rations at doses of 0 (control), 1, 3 and 5 %. A total of day-age 240 broiler chicks were used in four experimental groups with 3 replicates (20 broiler in each replicate). Live weight gains, feed consumptions, feed conversion ratios, viabilities and litter parameters were recorded for 6 weeks. Final liveweights were found as 2555, 2459, 2431 and 2530 g for the mixed-sex groups, respectively (P&gt;0.05). Feed consumption did not differ significantly between the groups in 6 weeks (P&gt;0.05), but there are differences between the groups from 2 weeks to 5 weeks (P&lt;0.05). Feed conversion ratios were found as 1.63, 1.71, 1.71 and 1.62, respectively (P&gt;0.05). Zeolit addition did not affect negatively viabilities in each group (95.55, 100.00, 100.00 ve 100.00) (P&gt;0.05). It was concluded that zeolit can be added in broiler rations at ratios of 1-5 % ratios.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleEtlik piliç yemine doğal zeolit ilavesinin besi performansı üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of dietary Natural zeolite supplementation on performance of broileren_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalHayvansal Üretimen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record