Show simple item record

dc.contributor.authorŞinasi Manduz
dc.contributor.authorNurkay Katrancıoğlu
dc.contributor.authorOğuz Karahan
dc.contributor.authorMehmet Birhan Yılmaz
dc.contributor.authorÖztürk Özdemir
dc.contributor.authorÖcal Berkan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:06Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1301-5680
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE1UZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1973
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, inflamatuvar süreç ve oksidatif strese karşı rol oynadığı ileri sürülen C3435T multi drug rezistans-1 (MDR-1) gen polimorfizminin AAA'daki etkisi ortaya konuldu. Çalışma planı: Bu çalışmada servisimizde AAA tanısı konulduktan sonra ameliyat edilen 58 hasta (41 erkek, 17 kadın; ort. yaş 62.9±6.6) ile abdominal bilgisayarlı tomografi taramasında aort çapları normal olarak ölçülen 58 sağlıklı kişinin (38 erkek, 20 kadın; ort. yaş 58.8±11.6 yıl) periferik kan örneklerinde MDR gen mutasyonu tarandı. Bulgular: MDR-1 C3435T geni CT varyant (x2=5,80, p=0.016) ve MDR-1 C3435T geni TT varyant (x2=11.47 p=0.001) polimorfizmleri AAA'lı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Demografik bulgular gruplar arasında benzerdi. Sonuç: Elde edilen ilk sonuçlar MDR-1 geni T alleli polimorfizminin AAA ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu ve benzeri moleküler çalışmaların AAA etyolojisinin anlaşılmasında gelecekte yapılacak çalışmalara öncü olacağı kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractBackground: The aim of the study was to reveal the effect of the C3435T MDR-1 gene polymorphism in AAA, which has been postulated to play a role in the inflammatory process and protection against oxidative stress. Methods: In this study, we scanned the MDR gene polymorphisms in peripheral blood samples of the 58 patients (41 males, 17 females; mean age 62.9&plusmn;6.6 years) whom were operated on after the diagnosis of AAA, and of the 58 healthy individuals (38 males, 20 females; mean age 58.8&plusmn;11.6 years) have normally measured aorta diameters on abdominal computed tomography scan. Results: We found that MDR-1 C3435T gene CT variant (x2= 5.80; p=0.016) and MDR-1 C3435T gene TT variant (x2=11.47; p=0.001) polymorphisms was statistically significant in AAA cases (p&lt;0.05). The demographic findings were similar in each group. Conclusion: These obtained preliminary results suggest that the T allele polymorphism of the MDR-1 gene is associated with AAA. We belive that such molecular studies will blaze a trail for future studies on the understanding of AAA etiology.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleAssociations between common 3435 C>T variants of the multi-drug resistance [MDR-1 (ABCB1)] gene and abdominal aortic aneurysm: A pilot studyen_US
dc.title.alternativeMulti-drug resistance [MDR-1 (ABCB1)] 3435 geni C>T varyantı ve abdominal aort anevrizması arasındaki ilişki: Pilot çalışma 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.008en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage181en_US
dc.identifier.startpage177en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record