Show simple item record

dc.contributor.authorGülbahtiyar Doğaner
dc.contributor.authorDilek Bilgiç
dc.contributor.authorAdem Doğaner
dc.contributor.authorÜ. Feyzan Umut
dc.contributor.authorHanife Kürk
dc.contributor.authorElif Çelik
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:35Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-3031
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNeU9Ua3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2102
dc.description.abstractGiriş: Kadınlar üreme çağı boyunca istenmeyen gebelik yaşayabilirler. Korunmasız bir cinsel ilişki istenmeyen gebeliklere yol açar. Acil kontrasepsiyon korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebelik riskini azaltmaktadır. Amaç: Araştırma üreme çağındaki (15–49 yaş) kadınların acil kontrasepsiyona ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini Sivas il merkezine bağlı 20 sağlık ocağına kayıtlı olan 15-49 yaşındaki kadınlardan 01.12.2009 / 01.02.2010 tarihleri arasında sağlık ocağına başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden 297 kadın oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, 28 maddelik soru formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Ver:10.0) programında sayı, yüzde olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Kadınların %27’si son yaşadığı cinsel ilişkide aile planlaması yöntemi kullanmamıştır. İstenmeyen gebelik durumunda kadınların %56.2’si doğuracaklarını söylerken, %34’ü aldıracağını veya düşürmeye çalışacağını ifade etmiştir. Kadınların %65.2’si acil kontrasepsiyon ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Acil kontrasepsiyon farkındalığı belli bir düzeyde olsa da, kullanım oranı ve bilgi düzeyi düşük düzeylerdedir. Kadınlara profesyonel sağlık personeli tarafından yapılacak acil kontrasepsiyon konusunda eğitim ve danışmanlık, kadınların bu konuda bilinçlenmelerini ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesini sağlayarak, kadın sağlığının korunmasına katkıda bulunacaktır.en_US
dc.description.abstractBackground: Women of reproductive age have experienced an unplanned pregnancy. Unprotected sexual intercourse lead to unintended pregnancies. Emergency contraception (EC) reduces women's risk for pregnancy after unprotected intercourse. Objectives: This study has been carried out to determine the attitudes and knowledge related to the emergency contraception of the women aged 15-49. Methods: The plot of the study planned as a descriptive sample of 297 women accepted to go in the study, who applied in the 20 health centers between the dates of 01.12.2009/01.02.2010 87200 of women aged 15-49 who are registered into the 20 health centers of Sivas city center. Data of the research has been collected through the face to face interview in which a questionaire consist of 28 questions prepared by the researchers. Data collected has been evaluated as number, percentage with the SPSS program. Results: 27% of women hasn’t used any family planning method during the last sexual intercourse.. In case of the unwanted pregnancy 56.2% of women declared that they would give birth, 34% would go for abortion or try to abort it. 65.2% of women told that they didn’t have any information about the emergency contraception and methods. Conclusion: Although awareness of emergency contraception is at an apparent level the using rate and knowledge level of the method is at a very low level. If they are informed about the topic, their attitudes toward the usage of the emergency contraception methods will change in a positive way. Women can be equipped and unwanted pregnancies can be prevented with the effective training and consulting services by the professional health staff like midwife, nurse and doctor etc. This would contribute to the protecting the women health in general.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.title15 – 49 yaş kadınların acil kontrasepsiyona ilişkin bilgi ve tutumlarıen_US
dc.title.alternativeAttitudes and knowledge related to the emergency contraception of the women aged 15 – 49en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage164en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record