Show simple item record

dc.contributor.authorDurmuş Boztuğ
dc.contributor.authorEsra Türksever
dc.contributor.authorMatt Heızler
dc.contributor.authorRaymond C. Jonckheere
dc.contributor.authorMarion Tıchomırowa
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:44Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-0985
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RZeE5qZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2138
dc.description.abstractSivas (İç-Doğu Anadolu) yöresinde Paleozoyik yaşlı kabuksal metasedimanter kayaçları sıcak dokanakla kesen ve Geç Paleosen– Eosen yaşlı Tokuş formasyonuyla uyumsuz olarak örtülen Karaçayır siyeniti tek zirkon $^{207}Pb- ^{206}Pb$ buharlaşma, biyotit $^{40}Ar- ^{39}Ar$ ve apatit fizyon izi jeotermokronolojisi yöntemleriyle incelenmiştir. Tek zirkon $^{207}Pb- ^{206}Pb$ buharlaşma yaş tayini çalışmaları sonucunda Karaçayır siyenitinin intrüzyon yaşı 99.0±11.0 My (Senomaniyen–Turoniyen) olarak belirlenmiştir. Biyotit $^{40}Ar- ^{39}Ar$ yaş tayini çalışmaları ~65 My civarında bir soğuma yaşı vermiştir. Apatit fizyon izi yaş tayini ve iz uzunluk ölçüm çalışmalarına dayalı sıcaklıkzaman (T-t) modelleme verileri, Karaçayır siyenitinin 58 ile 61 My aralığında (Orta Paleosen) yıllık 1 mm’den daha hızlı olan tektonik yükselme ile yüzeylendiğini ortaya koymuştur. Orta Paleosen yaşlı bu tektonik yükselmenin, Avrasya levhasının (AL) altına ve kuzeye doğru dalmakta olan İzmir-Ankara-Erzincan (İAE) okyanusunun kapanması sonucu, İAE kenet kuşağı boyunca meydana gelen ve AL ile Torid-Anatolid platformunun (TAP) kenetlenmesini sağlayan kıta-kıta çarpışması ile meydana gelen sıkışma rejiminden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu sıkışma rejimi, aynı zamanda, Orta Anadolu önülke havzalarının gelişimini de sağlamıştır.en_US
dc.description.abstractThe Karaçayır syenite, intruding the Palaeozoic crustal metamorphics and unconformably overlain by Upper Paleocene to Eocene Tokuş formation in the north of Sivas (east-central Anatolia), has been studied with respect to $^{207}Pb- ^{206}Pb$ single zircon evaporation, biotite $^{40}Ar- ^{39}Ar$, and apatite fission-track geothermochronology. $^{207}Pb- ^{206}Pb$ single zircon evaporation dating yields an age of 99.0±11.0 Ma (Cenomanian–Turonian) which is considered to be the intrusion age. Biotite $^{40}Ar- ^{39}Ar$ age determination gives a cooling age of ca. 65 Ma. Apatite fission-track dating, combined with T-t modeling based on track-length distribution data, determines a fast tectonic exhumation with an uplift rate of > 1 mm/a which occurred 58–61 Ma ago. This Middle Paleocene fast tectonic uplift is considered to have resulted from a compressional regime induced by the collision between the Tauride-Anatolide platform (TAP) and the Eurasian plate (EP) along the İzmir-Ankara-Erzincan (İAE) suture zone following the closure of the northdipping subducted İAE ocean which belongs to northern Neo-Tethyan realm. This compressional regime has also formed the peripheral foreland basins in central Anatolia.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.title$^{207}Pb- ^{206}Pb$, $^{40}Ar- ^{39}Ar$ and apatite fission-track geothermochronology revealing the emplacement, cooling and exhumation history of the karaçayır syenite (N Sivas), East-Central Anatolia, Turkeyen_US
dc.title.alternativeKaraçayır siyenitinin (K Sivas) $^{207}Pb- ^{206}Pb$, $^{40}Ar- ^{39}Ar$ ve fizyon izi jeotermokronolojisi yöntemleriyle yerleşme, soğuma ve yüzeylenme tarihçesinin incelenmesi, İç Doğu Anadolu Türkiyeen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Earth Sciencesen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record