Show simple item record

dc.contributor.authorAhmet Güneş
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:46Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBME56ZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2144
dc.description.abstractDemokratik ve modern toplumlardaki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde halkın bilgi sahibi olması bir hak olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu kuruluşlarının sunduğu hizmeti talep eden her insan, gerek kendi işlemlerinin hangi safhada olduğu, gerekse kurumun yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olup gerekli mercilere başvurmak istemektedir. Bu aşamada kendisine en yakın birim olarak da halkla ilişkiler birimini görmektedir. Bu yüzden kamu kurum ve kuruluşları için önem arzeden faaliyetlerden biri de halkla ilişkiler faaliyetleridir. Halkla ilişkiler, kamu kurum ve kuruluşlarında iç ve dış çevreler arasında karşılıklı iletişimi sağlayan bir işletme yönetimi olarak açıklanabilir. Bu tanımdan hareketle, halkla ilişkilerin üç aşaması söz konusudur. İlk olarak, iki yönlü bir iletişimin varolması; ikincisi bilgilendirme, anlama ve imaj geliştirme boyutu ile kamuoyunu etkileyebilmesi; ve son olarak da bir yönetim görevi olmasıdır. Günümüz toplumlarında, halkla ilişkilerin gelişigüzel değil, bilinçli ve sistemli olarak öğretilmesi ve uygulatılması gerekir.en_US
dc.description.abstractIt seems imperative in democratic and modern societies that people have a right to be informed about a public service. Every individual who demands a public service provided by public institutions would like to apply to related places or persons either to follow at which stage their matter is or to obtain information about the institutions and their approach towards the matters. The individual, in such a case, find the department of public relations closer to himself, and thus, one of the activities important for public institutions is their activities of public relations. To indicate the public relations, it can be explained as an operating system which provides mutual communication between internal and external environments. Therefore, it is possible to mention three stages of the public relations. First, existance of two sicled communication, second providing information which affect people through its dimension of improving understanding and image, and finally, its having a task of administration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.titleKamu Kurum ve Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı Yeri ve Önemi Üzerine Bir Yaklaşımen_US
dc.title.alternativeAn Approach to The Definition and Place Of The Concept of The Public Relations at Public Institutionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record