Show simple item record

dc.contributor.authorMurat Yıldırım
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:46Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBME9ERXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2146
dc.description.abstractBu çalışmada, 1980’li yıllarla birlikte kamu yönetimindeki bakış açısı değişikliğinin kamu hizmetlerinin muhatabı üzerindeki etkileri karşılaştırmalı bir biçimde incelenmiştir. Bu bağlamda; müşteri odaklılık ve yurttaş odaklılık kavramları tanımlanmış, geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi yaklaşımlarının bu olgular karşısındaki yeri açıklığa kavuşturulmuş ve bu bakımdan kamu yönetiminin nasıl olması gerektiği sorusu çözümlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it has been comperatively examined the impacts of the perspective change of public administration on the users of public services in 1980s. In this context, the concepts of customer-orientation and citizen-orientation have been defined, the traditional public administration and the new public management approaches have been clarified their places in the face of these facts, and in this regard the question how public administration must be has been worked to resolve.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.titleKamu Yönetiminde Yeni Bir İkilem: Yurttaş Odaklılık ya da Müşteri Odaklılıken_US
dc.title.alternativeA New Dilemma in Public Administration: Citizen-Orientation or Customer-Orientationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage115en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record