Show simple item record

dc.contributor.authorAdnan Mahiroğulları
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:47Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBME9EVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2147
dc.description.abstractSivas ekonomisi 1923’ten 1960’a kadar tarım ekonomisine dayalıdır. 1960 sonrası şehirde devlet ve özel teşebbüs yatırımları artmış ücretli/maaşlı istihdamı %10’dan %20’ye yükselmiştir. 1980 sonrası dönemde sanayi bölgelerinin kurulmasıyla sanayi gelişmeye başlamış ve şehrin GSYİH’sın da ilk sırayı bu sektörün katma değeri almıştır. Ne var ki, 2008 verilerine göre; şehirde tarımsal istihdam malı %50’nin üzerindedir, işsizlik %25 civarındadır.en_US
dc.description.abstractIn this paper consist of economy of Sivas based on agriculture economics from 1923 to 1960. After 1960, public and private enterprise investments have been rised and the wage –earning employment has been advanced from %10 to %20. After 1980, with the founding of industrial zone, industry has been started to grow and the added value of this sector took in the first place of GDP (Gross Domestic Porduct) of city. However, according to the data of 2008, in Sivas the agricultural employment ratio is over %50 while unemployment ratio is about %25.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.titleCumhuriyet’ten Günümüze Sivas’ta Ekonomik Yapı ve İstihdamen_US
dc.title.alternativeEconomic Structure and Employment in Sivas: From Republic To Present Dayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record