Show simple item record

dc.contributor.authorSerdar Öztürk
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:50Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RjMU56QXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2161
dc.description.abstractEnflasyon hedeflemesi, 1990’lardan sonra enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını saglamaya yönelik olarak ortaya çıkmıstır. Bugüne kadar ki süreçte, hem gelismis ve hem de gelismekte olan ülkeler tarafından uygulamaya konulmustur. Enflasyon hedeflemesi, para politikasının güvenilirligini artırarak ülkelere istikrarın saglanmasında katkı saglamaktadır. Çalısmada gelismis ülkelerde ve gelismekte olan ülkelerde bu politikanın basarısı degerlendirilmistir. Elde edilen sonuçlar, enflasyon hedeflemesi yaklasımının gelismis ve gelismekte olan ülkelerin enflasyon oranlarını düsürmede basarılı oldugu yönündedir. Bu politikanın uygulandıgı dönemde, enflasyon hedeflemesi yaklasımının gelismis ülkelerde büyüme hızına daha olumlu katkılar saglandıgı da ortaya çıkmıstır.en_US
dc.description.abstractInflation targeting occured for coping with the inflation and providing price stability after 1990s. In addition it started to have an application in developing and developed countries. Inflation targeting attributes to countries for providing stability by improving the monetary policy. In this study the success of this policy was evaluated in those developing and developed countries. The results of this study showed that it successful in decreasing the rate of inflation of developing and developed countries. During the period in which this policy was applied inflation targeting approach it was observed that it made positive contributions to growth rate in developed countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleEnflasyon hedeflemesi yaklaşımı : Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırmalı analizien_US
dc.title.alternativeInflation targeting approach : The comparative analysis of the countries which are developing and developeden_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage205en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record