Show simple item record

dc.contributor.authorNilgün Tatar
dc.contributor.authorFatma Ören Şaşmaz
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:55Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RreU9EQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2178
dc.description.abstractBu çalışmada; ilköğretim sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerinin gelişimi üzerine alternatif değerlendirme yaklaşımlarının etkisini değerlendiren görüşleri ortaya konmaktadır. Çalışma 2005–2006 ve 2006–2007 eğitim-öğretim yıllarında Ankara, Eskişehir, Manisa ve Sivas illerinde, merkez ve köylerde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 70 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Özel durum yönteminin kullanıldığı çalışmada öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler kategorilere ayrılarak farklı boyutlar altında toplanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenler alternatif değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda becerilerini geliştirdiğini savunmuşlardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %70’i kullanılan değerlendirme teknik ve araçların öğrencileri araştırmaya teşvik ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca kullanılan bu yaklaşıma yönelik olarak öğrencilerin tepkilerini de ortaya koymuşlardır.en_US
dc.description.abstractIn this study, classroom teachers who are evaluated the effectiveness of alternative assessment approaches on students’ development are brought up. The study has been held with 70 classroom teachers who work in the centre and villages of Ankara, Eskişehir, Manisa and Sivas in 2005-2006 and 2006-2007 training and education years. In this research case study method has been used. In this study, to determine opinions’ of teachers the inventory which consists of open ended questions has been used. Data’s which were obtained by inventory has been categorized, collected different dimensions and interpreted. At the end of this study it has been found that the teachers defended to make improvement on students’ cognitive, affective and psychomotor skills by means of alternative assessment approaches. %70 of teachers’ who have participated in the study has stated that the alternative assessment technique and tools are to encouraged student to inquiry. The teachers also have brought up students’ response towards this approach.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-IIen_US
dc.title.alternativeThe opinions of classroom teachers about alternative assessment approachesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage798en_US
dc.identifier.startpage781en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record