Show simple item record

dc.contributor.authorMehmet Ünlü
dc.contributor.authorGülhan Ünlü Vardar
dc.contributor.authorAysel Yağmuroğlu
dc.contributor.authorDilara Yıldırım
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:55Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1301-3114
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RrM05EQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2179
dc.description.abstractYeni bir glisilsiklin antibiyotik olan tigesiklin, Staphylococcus aureus suşları da dahil olmak üzere, birçok yaygın patojen mikroorganizmaya karşı in-vitro olarak etkinlik göstermektedir. Bu çalışmada, klinik örneklerden soyutlanan 100 metisiline dirençli S.aureus (MRSA) ve 100 metisiline duyarlı S.aureus (MSSA) suşunun tigesikline direnci minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) yöntemi ile araştırılmıştır. Tigesiklinin MİK50 ve MİK90 değerleri MRSA suşları için 0.12 µg/ml ve 0.25 µg/ml, MSSA suşları için 0.06 µg/ml ve 0.25 µg/ml olarak saptanmıştır. Çalışmamızda elde edilen bulgular, tigesiklinin hem MRSA hem de MSSA suşlarına karşı güçlü antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractTigecycline, a new glycylcycline antibiotic, exhibits in-vitro activity against many common pathogens, including Staphylococcus aureus strains. In this study, tigecycline resistance of 100 methicillin resistant S.aureus (MRSA) and 100 methicillin susceptible S.aureus (MSSA) strains isolated from clinical specimens was investigated by minimum inhibitory concentration (MIC) method. MIC50 ve MIC90 values for tigecycline were determined as 0.12 µg/ml and 0.25 µg/ml for MRSA strains and as 0.06 µg/ml and 0.25 µg/ml for MSSA strains, respectively. These results demonstrate that tigecycline appears to have a strong antibacterial activity against both MRSA and MSSA strains.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.titleKlinik örneklerden soyutlanan staphylococcus aureus suşlarına tigesiklin etkinliğien_US
dc.title.alternativeTigecycline activity on staphylococcus aureus strains isolated from clinical specimensen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalANKEM Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record