Show simple item record

dc.contributor.authorSevinç Karan
dc.contributor.authorM. Serdar Toroğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:28:08Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:28:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-3550
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFek1EZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2222
dc.description.abstractBu derlemenin amacı ortodontide kullanılan simanların genel özelliklerini özetlemektir. Dental şimanlar sabit tedavi süresince ortodontik bantları ağızda tutmak için kullanılmaktadır. Sabit orto don tik apareylerin tanıtılmasından bu yanı çinko fosfat, çinko poiikarboksilat ve Menekşe) cam iyonomerler gibi çok sayıda siman kullanılmıştır. Son dönemlerde neme duyarlılığı azaltmak ve bağlanma direncini artırmak için hrbrid şimanlar geliştirilmiştir. Hibrid simanIar 2 gruba ayrılabilir: Reziıı-modifıye cam iyonomerler ve aşit-modifiye kompozit rezinler (kompomerler). Geleneksel şimanlar hala rutin olarak kullanılmasına rağmen, fiziksel ve kuIlanım özelliklerinin geliştirilmesi ile hibrid simanterın kullanımı da giderek artmaktadır, (lürk Ortodonti Dergitf 2009:22:267-274)en_US
dc.description.abstractThe purpose of this review is to summarize the general features of cements used in orthodontics. Dental cements are used to retain orthodontic bands during fixed applia nce therapy- A number of di fferent band cements ha ve been used since the introduction of fixed orthodontic appliances, including zinc phosphate, zinc polycarboxylates and conventional flass ionomers. Recently hybrid cements ave been developed to decrease moisture contamination and increase the rate of strength. Hybrid cements can be divided info 2 categories: Resin-modified glass ionomers and acid modified composite resins (compomers). Although traditional cements are still used, the usage of hybrid cements is increasing because of their İri their improved physical and handlingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.titleOrtodontik bant simanlarıen_US
dc.title.alternativeOrthodontic banding cementsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürk Ortodonti Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage274en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record