Show simple item record

dc.contributor.authorLevent Özdemir
dc.contributor.authorHaldun Sümer
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:28:10Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:28:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFME9UQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2230
dc.description.abstractAmaç. Bu çalışmanın amacı kan basınçlarının yüksek olduğunun farkında olmayan, daha önce diyet yapmamış ya da ilaç tedavisi almamış hafif veya sınırda hipertansiyonu olan hastalarda yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini incelemektir. Yöntem. Araştırma Sivas Emek Sağlık Ocağı bölgesinde Ocak-Kasım 2000 tarihleri arasında yürütüldü. Otuz yaş üzeri 189 ev hanımının çalışmaya alındığı bir müdahale araştırmasıydı. Katılımcılar 6 ay düzenli izlendi. Olguların yaşam şekli değişikliklerine bağlılıkları değerlendirildi. İzlem sonucu elde edilen veriler çalışma başındaki verilerle karşılaştırıldı. Bulgular. Sınırda veya hafif hipertansiyonu olan 189 ev hanımı, beslenme eğitimi, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakmak gibi yaşam şekli değişikleri uyguladı. Eğitim programından önce sınırda hipertansiyonu olan 111 olgunun sonunda 49'u normotansif, 42'si sınırda hipertansif ve 20'si hafif hipertansif bulundu. Hafif hipertansif 78 olgunun 31'i sınırda hipertansif, 13'ü hafif hipertansif bulunurken 13'ü de normotansif bulundu. Altı ay sonunda elde edilen sonuçlar ilk değerlerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Sonuçlar. Yaşam şekli değişikliklerinin sınırda ve hafif hipertansif hastalarda faydalı etkilere sahip olduğu görüldü. Erken tanı ve tedavi toplumlarda sıkıntıyı azaltmada çok önemlidir. Yaşam şekli değişiklikleri özellikle sınırda ve hafif hipertansif hastalarda akılda tutulmalıdır. Bu bizi farmakolojik ajanların yan etkilerinden korumada yardımcı olacak ve gereksiz harcamaları azaltacaktır.en_US
dc.description.abstractAim. The aim of this study was to determine the effects of life style modification in patients with borderline and mild hypertension who were unaware of their blood pressure elevation and have had no diet or drug therapy previously. Methods. The study was conducted in Emek Health Center region in Sivas between January and November 2000. It was an interventional study and involved 189 housewives aged over 30 years. Cases involved were regularly followed for 6 months. The adherences of the cases to the life style-modifications were evaluated. At the end, the results were compared with the baseline values. Results. All the borderline and mild hypertensive housewives had life style modifications such as nutritional education; regular exercise and giving up smoking. Of 111 cases that had borderline hypertension before education program, 49 (44.1%) were found to be normotensive, 42 (37.9%) were borderline hypertensive, and 20 were (18.0%) mild hypertensive at the end. Among 78 mild hypertensive cases, 13 (16.7%) were found to be normotensive, while 31 (39.7%) were borderline hypertensive and 34 (43.6%) were mild hypertensives. Significant improvement was found when baseline values were compared with results at sixth month. Conclusions. It appeared that life style modifications have favorable effects in borderline and mild hypertensive patients. Early diagnosis and treatment is very important in reducing the burden in communities. Life style modifications must be kept in mind especially in borderline and mild hypertensive cases. This will help us to avoid side effects of pharmacological agents and reduce unnecessary costs.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleThe effect of educational intervention on blood pressure levels among hypertensive female patients aged over 30 and living in Sivasen_US
dc.title.alternativeSivas ilinde yaşayan 30 yaş üzeri hipertansif kadınlarda eğitimin kan basıncı değerleri üzerine etkisien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record