Show simple item record

dc.contributor.authorLevent Cankorkmaz
dc.contributor.authorSefa Levent Özşahin
dc.contributor.authorMehmet Şerif Arslan
dc.contributor.authorCesur Gümüş
dc.contributor.authorGökhan Köylüoğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:28:20Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:28:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFME9UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2262
dc.description.abstractAmaç. Dönem IV öğrencilerinin radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozları hakkındaki bilgi düzeyini saptamak. Yöntem. 2008-2009 öğrenim döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 113 dönem IV öğrencisine radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozuyla ilgili sorular içeren anket uygulanarak veriler değerlendirildi. Ankette iyonizan radyasyon dozlarının kaç adet postero-anterior akciğer grafisine (PA akciğer) karşılık geldiği soruldu. Bulgular. Öğrenciler maruz kalınan radyasyon dozlarını önemli oranda yanlış tahmin etmişlerdi; radyasyon dozlarını doğru tahmin edemeyenlerin oranları antero-posterior pelvis grafisi için %39,8; voiding sistoüretrografi için %74,3; toraks bilgisayarlı tomografisi için (BT) %71,7; abdominopelvik BT için %72,6 idi. Ayrıca iyonizan radyasyon içermeyen ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemede sırasıyla %3,6 ve %15,9 oranında radyasyona maruz kalındığı yanıtı verildi. Sonuçlar. Araştırmada dönem IV öğrencileri gerçek radyasyon maruziyetini daha az olarak değerlendirirken normalde iyonizan radyasyon içermeyen tetkiklerin radyasyon içerdiğini düşünmeleri, doktorların gereğinden fazla ya da yanlış radyolojik tetkik istemelerine neden olabilir. Bunu önlemek için ise tıp eğitiminde radyasyon güvenliği eğitiminin gerekliliği sonucu çıkarılabilir.en_US
dc.description.abstractAim. To investigate the level of medical students' information about patients' ionizing radiation exposure doses during radiological examinations. Methods. A questionnaire of knowledge listing the radiation exposure doses of usual radiological diagnostic procedures were administered to 113 fifth-grade medical students. We asked them to find the equivalent doses of radiation for radiological examinations when a normal chest X-ray is accepted as one unit. Results. Most of the fifth-grade medical students seem unfamiliar about the actual radiation doses; radiation exposure doses for antero-posterior pelvic radiography, voiding cystouretrography, thorax computed and abdominopelvic tomography were incorrectly estimated (39.8%, 74.3%, 71.7%, and 72.6 %, respectively) by them. In addition, 3.5% did not know that ultrasound does not utilize radiation, and 15.9% did not know that magnetic resonance imaging does not entail radiation. Conclusions. This lack of awareness about radiation doses may cause doctors to order radiological investigations more or less than needed. Therefore, education on radiation protection in medical schools and post graduate education may be recommended.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleRadyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozu hakkında dönem IV tıp öğrencilerinin bilgi düzeyien_US
dc.title.alternativeKnowledge level of fifth-grade medical students about ionizing radiation exposure dose of patients’ during radiological examinationsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage230en_US
dc.identifier.startpage226en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record