Show simple item record

dc.contributor.authorLevent Cankorkmaz
dc.contributor.authorGökhan Köylüoğlu
dc.contributor.authorMehmet H. Atalar
dc.contributor.authorCengiz Güney
dc.contributor.authorMehmet Ş. Arslan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:28:38Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:28:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0494-1373
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFd016QTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2315
dc.description.abstractOn beş yaşında, beş ay önce hemoptizi ve akciğer infeksiyonu nedeniyle başka bir hastanede tedavi gören erkek hasta, sağ lomber bölgede kızarık, ağrılı, şişlik yakınmasıyla başvurdu. Radyolojik tetkiklerde; sağ akciğer posterobazal lobda ve sağ L4-5 paravertebral kaslar düzeyinde apseyle uyumlu görünüm saptandı. Hasta, antibiyotik tedavisi sonrasında taburcu edildi. Taburcu edildikten sonra aynı bölgede pürülan akıntı nedeniyle yatırıldı. Pansuman sırasında, fistül traktından pisipisi otunun çıktığı gözlendi. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde, sekiz ay önce bir pisipisi otu aspire ettiği öğrenildi. Bilgilerimize göre olgumuz, çocukta trakeobronşiyal penetrasyon gösterip, vücut dışına lomber bölgeden çıkış gösteren ilk pisipisi otu aspirasyon olgusudur.en_US
dc.description.abstractA 15-years-old male was presented with hyperemic and painful right flank mass. His medical history was consisted of a treatment for pneumonia and hemoptysia in the other hospital five months ago. Diagnostic X-rays was showed consolidation in the posterobasal segment of right pulmoner lobe and abscess in the paravertebral muscle extending from L4-5 level. The patient was discharged after antibiotic treatment. At the second hospitalization, a grass inflorescence was discharged from the fistula. When the patient was reevaluated his history was consisted of the aspiration of a grass inflorescence eight months ago. To our knowledge, this patient represents the first case of penetration by a grass inflorescence migrated out of the lomber region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKulaken_US
dc.subjectBurunen_US
dc.subjectBoğazen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.titleBir pisipisi otunun bronşlardan sırta ilginç yolculuğu: Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeAn interesting journey of a grass inflorescence from broncho to dorsum: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTüberküloz ve Toraksen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume58en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record