Show simple item record

dc.contributor.authorHasan Eleroğlu
dc.contributor.authorArda Yıldırım
dc.contributor.authorAhmet Şekeroğlu
dc.contributor.authorMustafa Duman
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:32:41Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:32:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVek9ETTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2571
dc.description.abstractBu araştırma, organik sisteminde yavaş gelişen Hubbard S757 ve Hubbard Gri çubuklu JA etlik piliçlerin; diyetlerine kuru kekik (Origanum vulgare L.) ve oğul otu (Melissa officinalis L.) yaprakları ilave edilmesinin performans ve karkas özelliklerine etkisini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Denemede toplam 240 adet günlük etlik civciv (karışık cinsiyet) 2 genotip, 2 diyet ve 3 tekerrürlü olarak faktöriyel deneme deseninde rastgele 4 gruba dağıtılmıştır. Boyun randımanı hariç bütün haftalarda araştırmadaki parametreler üzerine bitki yaprakları ve bitki yaprakları ile genotip interaksiyonunun etkileri gözlenmemiştir (P>0.05). Hubbard S757 genotipinin canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, karkas ağırlığı ve randımanı, but ağırlığı ve randımanı, göğüs ağırlığı ve randımanı, sırt ağırlığı ve randımanı, yenilebilir iç organ ağırlığı ve randımanı Hubbard gri çubuklu JA genotipindekilerden yüksek bulunmuştur (P<0.05). Dişilerin oransal göğüs parçası (P<0.01) ve yenilebilir iç organları (P<0.05) erkeklerinkinden yüksek olmuştur. Bu araştırmanın sonucunda, büyümeyi teşvik edici olarak kullanılan bitki yapraklarının ele alınan özelliklere etkisi saptanmamıştır ve bu parametreler bakımından Hubbard S757 genotipi Hubbard gri çubuklu JA genotipinden üstün bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to determine the growth performance and carcass characteristics of two slow-growing broiler genotypes (Hubbard S757 and Hubbard Grey Barred JA) fed diets supplemented with dry oregano (Origanum vulgare L. or lemon balm leaves (Melissa officinalis L.) as growth promoter source under an organic housing system. In this study 240 chicks (mixed-sex) were allocated randomly into 4 experimental groups according to a 2 x 2 factorial arrangement for 2 broiler genotypes and 2 diets. The effects of dry herb leaves and genotype x herb leaves interaction on studied parameters were not significant at all weeks of age (P&gt;0.05), except neck (%). Body weight , body weight gain, feed efficiency, carcass weight and yield, leg weight and yield, breast weight and yield, back weight and yield, edible giblets weight and yield of Hubbard S757 genotype were higher (P&lt;0.05) than those of Hubbard Grey Barred JA genotype. The female breast (P&lt;0.01) and edible giblets yield (P&lt;0.05) were superior to those of males. These results show that herb leaves used as a growth promoter source under organic housing system did not affect the studied parameters and that in terms of these parameters, and subsequent Hubbard S757 genotype were superior to Hubbard Grey Barred JA genotype.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleComparison of the growth performance and carcass characteristics of two slow-growing broiler genotypes fed diets supplemented with dry oregano (origanum vulgare l.) or lemon balm (melissa officinalis l.) leaves under the organic systemen_US
dc.title.alternativeOrganik sistemde kuru kekik (origanum vulgare l.) ve melisa (melissa officinalis l.) katkılı yemlerle beslenen yavaş gelişen iki etlik piliç genotipinin büyüme performansı ve karkas özelliklerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record