Show simple item record

dc.contributor.authorMustafa Haki Sucaklı
dc.contributor.authorSoner Ölmez
dc.contributor.authorHamit Sırrı Keten
dc.contributor.authorCem Yenicesu
dc.contributor.authorNagihan Sarı Sarı
dc.contributor.authorMustafa Çelik
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:32:56Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:32:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-0634
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNM01EazNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2686
dc.description.abstractBu çalışmada üniversite öğrencilerinin aktarlardan alınan bitkisel ürün kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden 543 öğrenciye ulaşıldı. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, bitkisel ürün kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını sorgulayan soruların yer aldığı standart bir anket uygulandı. Veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edildi. Çalışmaya katılan öğrencilerin 278'i (%51.2) kadın, 265'i (%48.8) erkek, yaş ortalaması ise 22.7±3.4 SD (min=18, max=37) idi. Katılımcıların 218'i (%40.1) hastalandıklarında ilk olarak doktora başvurduğunu, 209'u (%38.5) ise öncelikle bitkisel ürün ve geleneksel yöntemleri uyguladığını belirtti. Öğrencilerin 149'u (%27.4) daha önce aktarlardan bitkisel ürün aldığını ifade etti. Katılımcıların 283'ünün (%52.1) aktarların sattıkları bitisel ürünlere güvendikleri belirlendi. Katılımcıların 300'ü (%55.2) kullandıkları bitkisel ürünleri doktoruna söylediklerini ifade etti. Öğrencilerin 115'i (%21.2) TV programlarında gördüğü, 93'ü (%17.1) ise internette okuduğu bitkisel ürün ve kür tariflerini uyguladığını belirtti. Öğrencilerin 317'sinin (%58.4) soğuk algınlığı, 253'ünün (%46.6) hastalıklara karşı korunma, 159'unun (%29.3) ise cilt sorunları sebebiyle bitkisel ürün kullandığı belirlendi. Kullandığınız bitkisel ürünlerden nasıl bir sonuç elde ettiniz sorusuna yanıt veren katılımcıların 321'i (%67.6) faydasını gördüğünü, 146'sı (%30.7) ise fayda veya zarar görmediğini ifade etti. Çalışmamızda üniversite öğrencilerinde bitkisel ürün kullanımının yaygın olduğu belirlendi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek kullanımı artan bitkisel ürünlerin kontrol altında tutulması önem taşımaktadır. Bitkisel ürünlerin kullanım şekli ve sağlığa olan etkilerinin bilimsel çalışmalarla ortaya konması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, college students were aimed to evaluate the characteristics of the usage of herbal products. The study included 543 students from different faculties of Sütçü İmam University in Kahramanmaraş. Questions that integrate a standard questionnaire about demographic characteristics of the participants, knowledge/attitudes and behaviors about the use of herbal products were applied. Data were analyzed using the SPSS 20.0 statistical program. 278 students were enrolled in the study. 51.2% were female and mean age was 22.7±3.4 SD . 218 of all participants (40.1%) has an initial choice of going to a doctor when they get sick. 209 of the participants (38.5%) primarily applied herbal medicines and traditional methods as the first choice. 149 students (27.4%) bought the herbal medicine from a previously known place. 283 participants (52.1%) believed that these drugs are safe. 300 of the participants (55.2%) declared that they used herbal medicine due to suggestion of the doctors, 115 students (21.2%) had seen these drugs in TV advertisements, 93 students (17.1%) had read about or informed by internet on herbal medicines. 317 students (58.4%) have used these drugs for cold, 253 (46.6%) for protection against disease and 159 (29.3%) for skin problems. 321 of the participants (67.6%) declared that they somehow benefitted from the drug and 146 (30.7%) described no benefit or harm. This study has shown that the use of herbal medicine is common among university students. The control of the unlimited usage of the herbal medicine both in our country and throughout the world is very important. Usage of herbal products and effects on the health need further scientific studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Bitkisel Ürünleri Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternative[Evaluation of the Usage of Herbal Products among University Students]en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedicine Scienceen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage1360en_US
dc.identifier.startpage1352en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record