Show simple item record

dc.contributor.authorGürsel Yıldız
dc.contributor.authorAbdulkerim Yılmaz
dc.contributor.authorİbrahim Öztoprak
dc.contributor.authorFerhan Candan
dc.contributor.authorMansur Kayataş
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:33:08Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:33:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMk16VXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2752
dc.description.abstractSklerozan enkapsüle peritonit, sürekli ayaktan periton diyalizinin nadir bir komplikasyonudur. Sklerozan enkapsüle peritonit kilo kaybı, aralıklı barsak tıkanması ve peritoneal su ve solid aşınmasında azalmaya neden olur. Mortalite oranı ağır malnütrisyon ve ileus nedeniyle %50’ye kadar ulaşabilir. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, sık peritonit atakları, diyalizat ve kateterin biyo-uyumsuzluğu, klorheksidinle intra-peritoneal kontaminasyon ve beta blokör kullanımı gibi birçok neden sorumlu tutulur. Erken dönemde tanısı zordur. Bu dönemde bilgisayarlı batın tomografisi bulguları önemlidir. Barsak tıkanması gibi komplikasyon gelişen hastalarda sıklıkla operasyon sırasında teşhis edilir. Periton diyalizini sonlandırmak, beslenme desteği sağlamak, immünsupresif ilaçların kullanımı ve cerrahi yaklaşım tedavi için uygulanabilir. Bu makalede dokuz yıldır renal replasman tedavisi olarak sürekli ayaktan periton diyalizi kullanmakta olan, peritonit atakları, şiddetli karın ağrısı ve kilo kaybı semptomları ile başvuran ve sklerozan enkapsüle peritonit tanısı alan 46 yaşında erkek olgu sunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractSclerosing encapsulating peritonitis is a rare complication of continuous ambulatory peritoneal dialysis. Sclerosing encapsulating peritonitis causes weight loss, intermittent bowel obstruction and decrease in peritoneal water and solute transport. Mortality may reach up to 50% due to severe malnutrition and ileus. Although the etiology is not fully known, many reasons such as frequent peritonitis attacks, bio-incompatibility of dialysate and catheter, intra-peritoneal contamination with clorhexidine, and use of beta-blockers are held responsible. Diagnosis is difficult in early stage. In this stage, abdominal computed tomography findings are important. It is often diagnosed during operation of the patients who developed complications such as bowel obstruction. Termination of peritoneal dialysis and providing nutritional support, use of immunosuppressive drugs, and surgical approach can be used for treatment. In this article, a 46-year-old male who had been using continuous ambulatory peritoneal dialysis as a renal replacement therapy for 9 years, presenting with peritonitis attacks, severe abdominal pain together with weight loss and was diagnosed as sclerosing encapsulating peritonitis is presented.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleSclerosing encapsulating peritonitis; silent danger in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: case report and review of the literatureen_US
dc.title.alternativeSklerozan enkapsüle p eritonit; sürekli ayaktan periton diyalizi yapan hastalardaki sessiz tehlike: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record