Show simple item record

dc.contributor.authorKıvanç Halil Arıç
dc.contributor.authorHatice Erkekoğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:33:17Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:33:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMU5UazRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2793
dc.description.abstract1957 yılında başlayan Avrupa ülkelerinin ekonomik ve siyasi birlik olma çabalarına 2013 yılı itibariyle bakıldığında oldukça önemli aşamalar kaydedildiği söylenebilir. Bu çalışmada, makro ekonomik göstergeler bakımından 2007-2011 periyodunda AB üyesi ülkeler ile Türkiye‘den oluşan yirmi sekiz ülke arasındaki benzerliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Uygulamada kümeleme analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre makro ekonomik göstergeler açısından benzerlik gösteren ülkeler aynı zamanda coğrafi konumları itibariyle de benzerlik göstermektedir. Ayrıca 2008 küresel finans krizinin, ülkelerin makro ekonomik benzerlikleri üzerinde bir etkisine, İtalya hariç, rastlanmamıştır.en_US
dc.description.abstractIt can be said that in consideration of 2013 conditions European countries‘ efforts to become an economic and political union which was started in 1957, have made important progress. Aim of this study is to reveal similarities of EU member countries‘ include Turkey in terms of macroeconomic indicators in 2007-2011 periods. Empirically, cluster analysis was used. According the results of the study, countries‘ which are similar in macroeconomic indicators are also similar in geographic locations. Finally, 2008 global financial crisis has not been affect on countries‘ macroeconomic similarities, except Italy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.titleAB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER BAKIMINDAN İSTATİSTİKSEL ANALİZİen_US
dc.title.alternativeStatistical Analysis Of The EU Countries And Turkey’s Macroeconomic Indicatorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage306en_US
dc.identifier.startpage291en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record