Show simple item record

dc.contributor.authorHacer Hicran Şimşek
dc.contributor.authorSelvin Balki
dc.contributor.authorSinem Suner Keklik
dc.contributor.authorHayati Öztürk
dc.contributor.authorHasan Elden
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:33:44Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:33:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1017-995X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVNE5ETTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2909
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı subakromiyal sıkışma sendromunda (SSS) egzersiz tedavisine ek olarak uygulanan Kinezyo bant (KB) uygulanmasının etkinliğini belirlemekti. Çalışma planı: Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalar (25 kadın, 13 erkek) terapötik KB (n=19) ve etkin sonuç vermeyen KB (n=19) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Tüm hastalar, 12 gün süreyle aynı egzersiz tedavisini ve ek olarak 3 günlük uygulamalarla terapötik ya da etkin sonuç vermeyen KB tedavisini aldılar. Tedaviden önce ve tedavinin 5 ve 12. günlerinde hastalar ağrı, eklem hareket açıklığı (EHA), kas kuvvetleri, DASH ve Constant skorlaması yönünden karşılaştırıldılar. Bulgular: Grup içi karşılaştırmalarda, her iki grupta da 5. ve 12. gün değerlendirmelerinde anlamlı iyileşmelerin olduğu görüldü (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmalarda, hareket ile ağrı ve DASH skorları tedavi grubunda beşinci günde anlamlı olarak düşüktü (p<0.01). Tedavi grubunda 12. günde; gece ağrısı, hareket ile ağrı, DASH skoru, omuz eksternal rotasyon kas gücü ve ağrısız omuz abdüksiyon EHA’sında önemli iyileşmeler kaydedildi (p<0.05). Pasif omuz fleksiyon EHA derecesinin 12. günde etkin sonuç vermeyen bantlama grubunda daha fazla arttığı bulundu (p<0.05). Çıkarımlar: Bulgularımız, egzersiz tedavisine ek olarak uygulanan KB’nin, SSS’nin tedavisinde sadece egzersiz uygulanan tedaviden daha etkili olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to determine the effectiveness of Kinesio taping (KT) application added to the exercise treatment of subacromial impingement syndrome (SIS). Methods: Thirty-eight (25 female, 13 male) patients with SIS were randomly divided into therapeutic KT (n=19) and sham KT (n=19) groups. All patients received the same exercise therapy in addition to therapeutic or sham KT at 3-day intervals for 12 days. The groups were compared according to pain, range of motion (ROM), muscle strength and DASH and Constant scores before treatment and at the 5th and 12th treatment days. Results: Within group comparisons showed significant improvements in both groups at the 5th and 12th day evaluations (p&lt;0.05). In comparisons between the groups, pain with movement and DASH scores in the therapeutic group were significantly lower at the 5th day (p&lt;0.01). There were significant improvements in night pain, pain with movement, DASH score, shoulder external rotation muscle strength, and pain free shoulder abduction ROM in the therapeutic group at the 12th day (p&lt;0.05). Passive shoulder flexion ROM increased more in the sham group at the 12th day (p&lt;0.05). Conclusion: The addition of KT application to the exercise program appears to be more effective than the exercise program alone for the treatment of SIS.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleDoes Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind,controlled clinical trialen_US
dc.title.alternativeEgzersiz tedavisine ek olarak Kinezyo bant uygulaması subakromiyal sıkışma sendromu bulgularında iyileşme sağlar mı? Randomize, çift-kör, kontrollü klinik çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalActa Orthopaedica et Traumatologica Turcicaen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.identifier.startpage104en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record