Show simple item record

dc.contributor.authorErol Çakmak
dc.contributor.authorHilmi Ataseven
dc.contributor.authorÖzlem Yönem
dc.contributor.authorKöksal Bilgen
dc.contributor.authorHakan Güzel
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:34:01Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:34:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-5422
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpReU1qWTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2974
dc.description.abstractTrakea-özofageal fistül, konjenital veya akkiz olan özofagus ve trakea arasında bağlantı olmasıdır. Akkiz trakea-özofageal fistül malign ve nonmalign olmak üzere ikiye ayrılır. Akkiz trakea-özofageal fistül en sık nedeni malignitedir. Non malign trakea-özofageal fistülün en sık nedeni ise uzamış mekanik ven- tilasyona bağlı endotrakeal kaf ile ilişkili travmadır. Endotrakeal kaf basıncı, ortalama doku kapiller perfüzyon basıncı geçtiğinde lokal trakea mukozasın- da iskemi ve nekroza neden olur. Hastamız 33 yaşında erkek, organik fosfor zehirlenmesi sonrası uzun süreli endotrakeal entübasyon sonrası gelişen tra- kea-özofageal fistül idi.en_US
dc.description.abstractTracheoesophageal fistula, congenital or acquired, is a connection between the esophagus and trachea. Acquired tracheoesophageal fistula is divided as malignant and nonmalignant. The most common cause of acquired tracheo- esophageal fistula is malignancy, while the most common cause of nonma- lignant tracheoesophageal fistula is trauma associated with endotracheal cuff during prolonged mechanic ventilation. When the pressure in an endotra- cheal cuff balloon exceeds the capillary perfusion pressure, it causes ischemia and necrosis in the local tracheal mucosa. Our patient was a 33-year-old male with tracheoesophageal fistula developing after long-term endotracheal intu- bation for organic phosphorus poisoning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.titlePostentübasyon sonrası gelişen trakea-özofageal fistülen_US
dc.title.alternativeTracheoesophageal fistula developing postintubationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEndoskopien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record