Show simple item record

dc.contributor.authorErkan Hazar
dc.contributor.authorAli Rıza İnce
dc.contributor.authorSelim Çam
dc.contributor.authorNaim Karagöz
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:34:03Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:34:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVME1UZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2979
dc.description.abstractAmaç. Sivas Numune Hastanesi yanık ünitesinde 1 Mayıs 2012-15 Haziran 2013 tarihleri arasında yatarak tedavi edilen 68 hastadan toplanan veriler incelenmiş; hasta başına düşen ortalama maliyetler hesaplanmış ve analiz edilmiştir. Yöntem. İnceleme kapsamında yaş, yanık derecesi, yanık yüzdesi, yanık çeşidi, yatış günü verleri ve faturaları değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak hastaların yanık çeşidine göre oranları tespit edilmiş ve ayrı ayrı maliyetleri hesaplanmıştır. Bulgular. Hastaların %80,9'u sıcak su yanığına, %7,4'ü alev patlamasına, %4,4'ü süt yanığına, %4,4'ü buhar yanığına, %2,9'u elektrik yanığına maruz kaldıkları saptanmıştır. Sonuç. Yanık maliyetlerinin; yanık derecesine, yanık yüzdesine ve yatış gün sayısına bağımlı olduğu, yaş ve yanık çeşidinden bağımsız olduğu görülmüştür. Maliyeti artıran en önemli etkenin yatış gün sayısı olduğu belirlenmiş; 68 hastanın ortalama maliyetinin 1193,65 TL ve bir hastanın bir günlük yatış maliyetinin ortalama olarak 110,12 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate retrospectively the average cost per patient between the times 1May 2012-15 June 2013 in 68 patients who were hospitalized in the Burn Section of Numune State Hospital. Methods. This investigation includes age, degree of burn, burn percentage, burn type, hospitalization days and bills. Rates were determined according to the burn type of patients and costs were determined according to these types. Results. 80.9% of patients had hot water burn, 7.4% were burned due to burst flames, 4.4% had milk burns, 4.4% had steam burns and 2.9% were identified to have electrical burns. Average costs of burn injury inpatients were reported as TL values. Conclusion. The degree of burn injury, burn ratio and number of days during hospitalization were found to be dependent while age and type of burn injury were found to be independent variable that affect burn costs. The most important paramater that increased cost was number of days of hospitalization. Total cost of 68 patients was 1193,65 TL and average daily cost of a patient was found to be 110,12TLen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleHİZMET İŞLETMELERİNDE MALIYET ANALİZİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN MALİYET ANALİZİen_US
dc.title.alternativeCOST ANALYSIS OF SERVICE BUSINESSES: THE COST ANALYSIS OF HOSPITALIZED PATIENTS IN NUMUNE HOSPITAL BURN UNIT OF SİVASen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBusiness and Management Studies: An International Journalen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.identifier.startpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record