Show simple item record

dc.contributor.authorFatih Kılıçlı
dc.contributor.authorHatice Sebile Dökmetaş
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:34:29Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:34:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMU9USXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3063
dc.description.abstractBüyüme hormonu sentezi yaşam boyu devam eden, anabolizan etkisi olan, lipoliz ve karbonhidrat metabolizmasını etkileyen bir hormondur. Bin dokuz yüz seksenlerin 2. yarısına kadar çoğu endokrinolog erişkinlerde görülen büyüme hormonu eksikliğinin klinik bir sorun olmadığını düşünmekteydi. Erişkinlerde görülen büyüme hormonu eksikliği yaşam beklentisinde azalma, kardiyovasküler morbidite ve prematür aterosklerozda artış, vücut kompozisyonunda değişiklik, osteoporoz, egzersiz toleransında azalma ve yaşam kalitesinde düşme ile ilişkilidir. Büyüme hormonu replasman tedavisi, erişkin tip büyüme hormonu eksikliği olan hipofizer yetmezliği olanlarda faydalı etkiler gösterir. Büyüme hormonu eksikliği olanlarda büyüme hormonu tedavisi ile yaşam kalitesi, kemik mineral dansitesi, vücut kompozisyonu, egzersiz toleransı, lipid profili ve kan şekeri gibi vasküler risk faktörlerinde olumlu değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Çocukluk döneminde başlayan büyüme hormonu eksikliklerinde, erişkin boya ulaştıktan sonra, büyüme hormonu durumu geçiş döneminde yeniden değerlendirilmelidir. Böylece maksimum kemik ve kas artışı gibi tam somatik gelişimi sağlamak için BH replasmanına devam edilip edilmeyeceğine karar verilebilir.en_US
dc.description.abstractGrowth hormone secretion occurs throughout life and is known to have profound effects on anabolism, lipolysis, and carbohydrate metabolism. Until the second half of 1980’s growth hormone deficiency in adult life was not considered as a clinical problem by most endocrinologists. Growth hormone deficiency in adults is associated with reduced life expectancy, increased cardiovascular morbidity and premature atherosclerosis, changes in body composition, osteoporosis, reduced exercise tolerance and reduced quality of life. Growth hormone replacement therapy has important beneficial effects in adult hypopituitary patients with growth hormone deficiency. It is shown that growth hormone therapy has a positive influence in growth hormone deficiency patients on quality of life, bone mineral density, body composition, exercise tolerance and vascular risk factors such as blood glucose levels and lipid profile. In patients with childhood- onset growth hormone deficiency, after cessation of linear growth, growth hormone status should be reevaluated in the transition age for continued growth hormone replacement to achieve full somatic development including the maintenance of maximal bone and muscle mass.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleErişkinlerde büyüme hormonu tedavisien_US
dc.title.alternativeGrowth hormone therapy in adultsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage526en_US
dc.identifier.startpage521en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record