Show simple item record

dc.contributor.authorMehmet Baktır
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:34:36Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:34:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1301-1197
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE16UTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3083
dc.description.abstractAbdullah Edib Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılların- da yaşamış alimlerden biridir. Daha çok edebi yönüyle tanınan Edib çeşitli eserler vermiştir. Beyânü’l-Hak dergisin de yayınlamış olduğu bir makalede Allah’ın sıfatlarıyla ilgili yapılan tasnifler ele alır. Biz de bu çalışmamızda tasniflerle ilgili onun yapmış olduğu değerlendirmeyi ele alacağız.en_US
dc.description.abstractAbdullah Edib is one of the scientist leaved at the end of Ottoman Empire and the earlier Republic of Turkey. Edib known as a poet wrote a lot of work. İn the article he published on Beyânü’l-Hak deals classification with honorific of God. We will also mention his evaluation of this classificationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleABDULLAH EDİB VE ALLAH’IN SIFATLARININ TASNİFİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİen_US
dc.title.alternativeAbdullah Edib’s Thought About The Classification With Honorific Of Goden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage665en_US
dc.identifier.startpage655en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record