Show simple item record

dc.contributor.authorAyça Ergür Törel
dc.contributor.authorTurhan Onarlıoğlu
dc.contributor.authorKamile Marakoğlu
dc.contributor.authorHatice Sezer
dc.contributor.authorBanu Suzem
dc.contributor.authorAhmet Öktem
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:35:10Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:35:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1307-4490
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReU9EVTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3179
dc.description.abstractGiriş: Çocukluk çağı ve adölesan obezitesi ciddi bir şekilde artan morbidite ve mortalitede nedenidir. Ancak pediatrik yaş grubunda obezitenin tanımlanmasında kullanılan total yağ oranını ölçüm metodları halen sınırlı ve zordur. Bu çalışmada çocukluk çağında vücut kompozisyon parametrelerini belirlemede kullanılan klasik skinfold yöntemi ile yeni bioelektik impedans yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Metodlar: Çalışmaya yaşları 7-15 yıl olan 86 olgu dahil edildi. Tüm olgularda skinfold ve BIA yöntemleriyle vücut kitle indeksi(VKİ),yağ yüzdesi (YY%),yağ kitlesi (YK), ve yağsız kitle(YK(-) oranları hesaplandı. Sonuçlar: Vücut kompozisyon parametreleri değerlendirildiğinde her iki yöntem arasında pozitif korelasyon saptandı. İki metod vücut parametreleri yönünden karşılaştırıldığında 7-12 yaş erkek grupta anlamlı fark saptandı. Yorum: Bu çalışma BIA metodunun 12 yaş üstü çocuklarda obezitenin belirlenmesinde kullanılabileceğini ancak 12 yaş altı çocuklarda daha ileri çalışmalar gerektiğini telkin etmektedir.en_US
dc.description.abstractBackground: Childhood and adolescent obesity is a seriously increasing cause of morbidity and mortality. The prevalence of childhood obesity and obesity-related metabolic syndrome increased during the past three decades. Unfortunately, the methods for the measurement of total fat ratio in childhood and adolescent period are still limited and diffucult. Objective: The present study aims comparing the classical skinfold and the new bioelectrical impedance (BIA) methods to determine the body composition in childhood and adolescent periods. Methods: 86 cases (45 boys and 41 girls) between 7-15 years of age were included in this study. The body mass index (BMI), fat percent (FAT%), fat mass (FM) and fat free mass (FFM) of all the cases were determined by both skinfold and BIA methods. Results: When the body composition parameters were evaluated, a positive correlation was found between these two methods. When these two methods were compared, there was a statistically significant difference in all parameters of body composition in boys of 7-12 years of age. Conclusion: This study suggest that the BIA method could be used in children over 12 years to determine the obesity, whereas further studies are needed for children below 12 years of age.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.titleComparison of body composition parameters in children and adolescents, using skinfold and bioelectrical impedance methodsen_US
dc.title.alternativeÇocuk ve adölesanlarda skinfold ve bioelektrik impedans metodları ile vücut kompozisyon parametrelerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage138en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record