Show simple item record

dc.contributor.authorBülent Ünver
dc.contributor.authorFüsun Erk Akan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:35:20Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:35:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-1590
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVeE9EWTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3205
dc.description.abstractSunulan çalışmada Tödürge Gölü’nde yaşayan tatlı su kefali, Squalius cephalus populasyonunun eşey kompozisyonu, yaş, boy ve ağırlık dağılımları, boyca ve ağırlıkça büyüme performansları, boy-ağırlık arasındaki ilişkisi, kondisyon faktörü ve en küçük av büyüklüğü belirlenmiştir. Nisan-Kasım 1997 tarihleri arasında toplam 466 balık örneği yakalanmıştır. Yedi yaş grubundan oluşan populasyonda eşey oranı (dişi-erkek) 1,00:0,25 (373 dişi, 93 erkek) olarak hesaplanmıştır. Tödürge Gölü tatlı su kefali populasyonunda III yaş grubu %33,9’luk oranla baskın durumdadır. Çatal boy ve vücut ağırlığı değerleri 53 mm ve 279 mm, 1,5 g ve 320,8 g arasında dağılım göstermiştir. Dişilerin %35,7’si, erkeklerin %60,2’si 120-150 mm çatal boy grubu içerisinde yer almaktadır. 20-40 g vücut ağırlığına sahip erkek bireyler populasyonun %59,1’ini oluşturmuştur. Dişilerin ortalama çatal boy ve vücut ağırlığı değerleri tüm yaş gruplarında (I ve V yaşları hariç) erkek bireylerinkinden daha büyüktür. Hem dişi hem de erkeklerin izometrik bir büyüme gösterdikleri tespit edilmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi eşitliği tüm bireyler için W=0,0106 L=3,0884 şeklinde oluşturulmuştur. İncelenen örneklerin kondisyon faktörü değerleri 0,59 ile 1,70 arasında hesaplanmıştır. Tödürge Gölü’nde 18 cm (çatal boy)’den küçük tatlı su kefali avcılığının yasaklanması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractIn present research, sex composition, age, length and weight distributions, growth performance in length and weight, relation between length-weight, condition factor and smallest prey size of chub, Squalius cephalus population living in Lake Tödürge have been determined. A total of 466 individuals were caught between April-November 1997. Sex ratio (female:male) of population which consisting of seven age groups was calculated as 1.00:0.25 (373 females, 93 males). III age group in chub population of Lake Tödürge was dominant with 33.9%. Fork length and body weight values were ranged between 53 mm and 279 mm, 1.5 g and 320.8 g, respectively. 35.7% of female individuals and 60.2% of males were included in 120-150 mm fork length group. Males with 20-40 g body weight accounted for 59.1% of population. Mean values fork length and body weight of females were bigger than males in all age groups (except for I and V ages). It is determined that both the female and male individuals were determined to follow izometric growth. Length-weight equation was constituted as W= 0.0106 L3.0884 for all specimens. Condition factors of the specimens investigated were calculated between 0.59 and 1.70. Prohibition of fishing of chub individuals smaller than 18 cm (fork length) in Lake Tödürge was recommended..en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.titleTödürge Gölü’ndeki (Sivas) tatlı su kefali, Squalius cephalus (L., 1758)’un populasyon özelliklerien_US
dc.title.alternativePopulation characteristics of Squalius cephalus in Lake Tödürge (Sivas)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSu Ürünleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record