Show simple item record

dc.contributor.authorEvren Karataş
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:35:34Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:35:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMU9Ua3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3239
dc.description.abstractMektup türü, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim seçenekleri karşısında gücünü koruyamayıp gözden düşmüş olsa da bu türün edebiyat geleneğinde dikkate değer bir birikim oluşturduğu görülür. İletişim kuramcıları, geniş anlamda sadece yazılı metinlerin değil, iletişim amaçlı her ürünün aslında birer mektup olduğunu belirtmektedirler. Buna göre ilkel ya da gelişmiş her sanat ürünü de aslında bir mektuptur. Çünkü bu ürünlerin de birer vericisi, alıcısı ve kendilerine özgü birer iletişim dilleri vardır. Örneğin bir halı üzerindeki renklerin ve desenlerin kullanımıyla pekâlâ hem dönemindeki hem de yüzyıllar sonraki muhatabına bir şeyler anlatabilmektedir. Dar anlamda ise yazılı birer iletişim nesnesi olan mektuplar roman türü içerisinde elverişli bir araca dönüşür. Romanlarda mektuplar ya yeri geldikçe başvurulan bir entrika unsuru olmuş ya da romanın tamamı art arda sıralanan mektuplardan oluşmuştur. Bu çalışmanın örneklemini oluşturan Kedi Mektupları birinci tipteki mektup roman tekniğine, Mektup Aşkları ise ikinci tipteki mektup roman tekniğine uygundur. Mektup türü mahrem ve kişisel olması, içten ve doğal bir anlatım gerektirmesi, birinci tekil kişi ağzından yazılması, çeşitli haberleri ve sırları taşıması, mektuplaşmalarda birden çok anlatıcının metne dahil olmasıyla çoğulcu bir bakış açısının yakalanabilmesi gibi özellikleriyle kurgusal ve hacimli bir tür olan roman için elverişli bir anlatım zemini oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan romanlar üzerinde de mektup türünün bu özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde mektup türünün tarihçesi üzerinde durulmuş, daha sonra Türk ve dünya edebiyatında mektup ve mektup roman türlerinin gelişimi açıklanmıştır. Mektup roman türünün özelliklerinin açıklanmasının ardından mektup roman tekniğinin neden özellikle kadın yazarlar tarafından kullanıldığı konusunda kısa saptamalarda bulunulmuştur. Çalışma Kedi Mektupları ve Mektup Aşkları romanlarının mektup tekniği açısından değerlendirilmesiyle sonuçlandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractAlthough the letter type has fallen from grace since it has lost its importance against the new communication options appeared as a result of technological developments, it is seen that this type has formed a remarkable experience in literature tradition. The communication theorists indicate that, in a broad meaning, not only the written texts are letters, a product which has the aim of communication is a letter indeed. Accordingly, whether it is primitive or improved, every art type is a letter actually just because these products have also a sender, a receiver and typical communication language. For example, it is very much possible to tell something by using colours or patterns on a carpet to its drawee who belongs to its period or centuries later. According to a strict sense, as being written communication objects, the letters are turned into efficient tools in a novel. The letters in novels are sometimes used as the elements of a plot which are referenced when they are needed, or sometimes the complete novel itself consists of letters listed consecutively. The “Kedi Mektupları” which forms one of the sample of this study conforms the novel tehcnique of the first type, while the other sample “Mektup Aşkları” conforms the novel technique of the second type. Since having the properties of being confidential and subjective, requiring sincerely and natural expression, being written by the first singular person mouth, conveying a variety of news and secrets, and giving a pluralist point of view because more than one tellers involved in the text, letters form an appropriate ground for a novel which is a fictional and volumed type of literature. These properties of letter type told above are studied in the samples used in this study. At the beginning of the study, a brief history of letter type is emphasized, then the development of letter and letter type novel in both Turkish and world literature is explained. After giving an explanation about the properties of letter type, short findings about why especially the female writers use the letter type are stated. The study is ended with the evaluation of the novels of “Kedi Mektupları” and “Mektup Aşkları” about the letter technique.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDansen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectMatematiksel Metotlaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectBiyotıpen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBritanya Adaları Edebiyatıen_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectPsikolojiUygulamalıen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectYöneylemen_US
dc.subjectAraştırma ve Yönetim Bilimien_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectAmerikan Edebiyatıen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSosyalen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEdebiyat (Romantizm)en_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectDeneyselen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKliniken_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectAfrikaen_US
dc.subjectAvustralyaen_US
dc.subjectKanada Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectKlasikleren_US
dc.subjectSosyal Akımlaren_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectFiziki Coğrafyaen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsikanalizen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectBiyolojiken_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectAlmanen_US
dc.subjectFlemenken_US
dc.subjectİskandinav Edebiyatıen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectSlav Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectAlan Çalışmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectGelişimen_US
dc.subjectEdebi İncelemeleren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.titleMEKTUP ROMAN TEKNİĞİ VE TÜRK ROMANINDAN İKİ ÖRNEK: MEKTUP AŞKLARI VE KEDİ MEKTUPLARIen_US
dc.title.alternativeTHE LETTER NOVEL TECHNIQUE AND TWO EXAMPLES OF TURKISH NOVELen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue4 ben_US
dc.identifier.endpage2192en_US
dc.identifier.startpage2173en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record