Show simple item record

dc.contributor.authorNilgun Cekin
dc.contributor.authorErgun Pinarbasi
dc.contributor.authorGonca Donmez
dc.contributor.authorAslihan Esra Bildirici
dc.contributor.authorZekeriya Oztemur
dc.contributor.authorSerdal Arslan Arslan
dc.contributor.authorOkay Bulut
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:37:45Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:37:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeE16YzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3509
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada FOXP3 geni promotor bölgesi -3499A/G polimorfizmi ile osteoartrit riski arasındaki ilişki bir Türk popülasyonunda araştırılmıştır. Yöntem: Çalışma grubu, 3. evre 50 ve 4. evre 100 OA hastasından, kontrol grubu ise 150 sağlıklı bireyden oluşmuştur. FOXP3 genotipleri PCR-RFLP yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Sonuçlarımız istatistiksel olarak OA riski ve FOXP3 geni promotor bölgesi -3499A/G polimorfizmi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Kontrol grubunda doğal tip AA genotipi %63, polimorfik AG %31 ve GG genotipi oranı % 6 bulunurken çalışma gurubunda bu oranlar sırasıyla %56, %37 ve %7 olarak bulunmuştur. Sonuç: Kadınlarda erkeklere oranla daha sık gözlenmiştir ve bu gözlem, önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile uyumludur.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study we aimed to find out whether FOXP3 promoter region -3499A/G polymorhism was associated with osteoarthiritis in a Turkish population. Method: The study group consists of 50 patients in 3rd stage and 100 patients in 4th stage osteoarthiritis and control group consists of 150 healthy individuals. FOXP3 genotypes were examined by PCR-RFLP method. Results: Our results show that there is no statisticially significant association between osteoarthiritis and FOXP3 3499A/G polymorphism. The wild type AA genotype was 63%, polymorphic AG was 31% and GG was 6% in the control group, while they were 56%, 37% and 7% in the study group respectively. Conclusions: Osteoarthiritis was seen higher in women than that of men in our study which is compatible with the results of previous results.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleFOXP3 Promoter polymorphism (-3499 A/G) is not associated with osteoarthritis in a Turkish populationen_US
dc.title.alternativeTürk popülasyonunda FOXP3 geni promotor polimorfizmi (A-3499G) osteoartit ile ilişkili değildiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage663en_US
dc.identifier.startpage659en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record