Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın Güldü
dc.contributor.authorA Sinan Özkan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:38:05Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:38:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-1949
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNeU5EazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3610
dc.description.abstractBu makalede, sınır koşulları spektral parametreye rasyonel, süreksizlik koşulları ise lineer şekilde bağlı olan Dirac operatörü için ters problem ele alınmıştır. (½,1) aralığında Q(x) potansiyel fonksiyonu biliniyorken, tek spektrumun sonlu sayıda özdeğerlerin dışında (0,1) aralığında Q(x) potansiyel fonksiyonunu ve problemin diğer katsayılarını tek olarak belirlediği ispatlanmaktadır. Ayrıca, Q(x) fonksiyonunun klasik spektral veriler, yani özdeğerler ve normalleştirici sayılar yardımıyla tek olarak belirlendiği gösterilmektedir.en_US
dc.description.abstractt. In this paper, we deal with the inverse problems for Dirac operator with rationally eigenvalue dependent boundary condition and linearly eigenvalue dependent jump conditions. We prove that when Q(x) is known on ? ? ? ? ? ? ,1 2 1 then only one spectrum excluding a finite number of eigenvalues is sufficient to determine Q(x) on the interval ?0,1? and the other coefficients of the problem. Moreover, it is shown that Q(x) is uniquely determined by the classical spectral data, i.e., eigenvalues and normalising numbers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleHerglotz-Nevanlinna Fonksiyonu İçeren Sınır Koşullarına Sahip Dirac Operatörü için Ters Problemleren_US
dc.title.alternativeInverse Problems for Dirac Operator with Boundary Conditions Involving A Herglotz-Nevanlinna functionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage218en_US
dc.identifier.startpage204en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record