Show simple item record

dc.contributor.authorEbru Yabaş
dc.contributor.authorMustafa Sülü
dc.contributor.authorAykut Özgür
dc.contributor.authorYusuf Tutar
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:38:08Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:38:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-7688
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnM05EazRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3622
dc.description.abstractHuman hepatocellular carcinoma (HepG2) cells and colorectal adenocarcinoma (DLD-1) cells were treated with the synthesized water soluble phthalocyanine derivatives to understand the effect of the compounds both on colorectal and liver cancer cells. The compounds inhibited cell proliferation and displayed cytotoxic effect on these cancer cell lines however; the effect of the compounds on healthy control fibroblast cell line was comparatively lower. The compounds can be employed for cancer treatment as anticancer agents.en_US
dc.description.abstractİnsan hepatoselüler karsinoma (HepG2) hücreleri ve kolorektal adenokarsinoma (DLD-1) hücreleri, bileşiklerin hem kolorektal hemde karaciğer kanseri hücrelerindeki etkisini anlamak için sentezlenen suda çözünür ftalosiyanin türevleriyle etkileştirildi. Bileşikler hücre proliferasyonunu inhibe etti ve bu kanser hücre dizileri üzerinde sitotoksik etki gösterdi; buna karşın bileşiklerin sağlıklı kontrol fibroblast hücre hattı üzerindeki etkisi nispeten daha düşüktü. Bu bileşikler kanser tedavisinde antikanser ajanlar olarak kullanılabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectLimnolojien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAkışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAtomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectMantar Bilimien_US
dc.subjectSavunma Bilimlerien_US
dc.subjectKristalografien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectTeori ve Metotlaren_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectNükleer Bilim ve Teknolojisien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectSibernitiken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMakineen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectHücre ve Doku Mühendisliğien_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectTarımsal Ekonomi ve Politikaen_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectEvrim Biyolojisien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectİnorganik ve Nükleeren_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.subjectKuş Bilimien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDonanım ve Mimarien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKompozitleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Biolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectÜreme Biyolojisien_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectElektrokimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectPartiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectGörüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectToprak Bilimien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectÖzellik ve Testen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectElektrik ve Elektroniken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAnalitiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEntomolojien_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectTelekomünikasyonen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectMetalürji Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectHava ve Uzayen_US
dc.titleEffect of New Water-Soluble Dendritic Phthalocyanines on Human Colorectal and Liver Cancer Cell Linesen_US
dc.title.alternativeYeni Suda Çözünür Dendritik Ftalosiyaninlerin İnsan Kolorektal ve Karaciğer Kanser Hücre Hatları Üzerine Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage695en_US
dc.identifier.startpage689en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record