Show simple item record

dc.contributor.authorİlknur Saykılı
dc.contributor.authorAnıl Can Birdal
dc.contributor.authorTarık Türk
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:38:35Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:38:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2564-6761
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZM09UVTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3732
dc.description.abstractArazi uygunluk analizi, en uygun arazi kullanımı amacına yönelik arazi kullanımının esaslarını belirleyen bileşenlerden biridir. En uygun arazi kullanımı, bölgeye ait topografik etmenler ve tarımsal veriler ışığında, çiftçi alışkanlıkları ile bölgenin doğal ve kültürel potansiyeli dikkate alınıp ekolojik esaslar gözetilerek hazırlanan bir arazi kullanımının tercih edilmesi ile sağlanır. Bu çalışmada en uygun arazi kullanım planlanmasının CBS ile belirlenmesine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Sivas İli Merkez İlçe Dikmencik köyüne ait kadastral sınırlar içerisinde yer alan tarımsal alanlar ile mera ve orman arazileri olmak üzere üç ana sınıflandırmaya tabii tutulan arazilerin arazi kullanım biçimleri dikkate alınmıştır. Daha sonra, en uygun arazi kullanım haritaları üretilmiş ve sonuçlar günümüzdeki mevcut arazi kullanım özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışma alanındaki arazilerin büyük bir bölümünün en uygun arazi planlamasına uygun bir şekilde kullanılmadığı tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractLand suitability analysis is one of the components that determines the principles of land use for the purpose of optimal land use. Optimum land use is achieved by considering the natural and cultural potential of the region and by preferring the suitable land use for the ecological structure with topographical factors and agricultural data. In this study, an implementation was performed to determine the most suitable land use plan with GIS. Land use patterns of the three main categories of agricultural land, pasture and forest within the cadastral borders belonging to the Dikmencik village of the Sivas province Central District were taken into consideration. Subsequently, the most appropriate land use maps were produced and the results were compared with the current land use characteristics. According to the results obtained, it has been determined that a large part of the land in the study area is not appropriately used for optimal land planningen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGörüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisien_US
dc.titleEn Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Dikmencik Köyü Örneğien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Optimum Land Use Plans by GIS: A Case Study in Sivas Cityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGeomatiken_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.identifier.startpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record