Show simple item record

dc.contributor.authorİlkay Bozdağ
dc.contributor.authorAyşe Didem Coşar
dc.contributor.authorElif Bilge Uysal
dc.contributor.authorAyşin Özer
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:39:19Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:39:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-3900
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMk56YzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3873
dc.description.abstractAmaç: Sivas Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 2009-2013 yılları arasında izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTC) suşlarında izoniazid (INH), rifampisin (RIF), streptomisin (SM) ve etambutol (EMB) direnç oranlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Tüberküloz ön tanısı ile gönderilen ve Mycolor TK (Salubris AŞ, İstanbul) katı besiyerine ve Löwenstein-Jensen (L-J) besiyerine ekilerek herhangi birinde yada her ikisinde MTC olarak saptanan örnekler, TK INH (İzoniazid), TK RİF (Rifampisin), TK EMB (Etambutol), TK STR (Streptomisin) besiyerlerine ekildi ve otomatize sistemde değerlendirilerek antibiyotik duyarlılığı saptandı. Bulgular: Antibiyotik duyarlılığı çalışılan 77 örneğin 32 (%41.6)'si çeşitli major antitüberküloz ilaçlara dirençli, 45 (%58.4)'i tüm ilaçlara duyarlı bulunmuştur Ayrıca 11 örnek ÇİD-TB olarak değerlendirilmiştir. Sonuç: MTC tesbit edilen hastalarda çoklu ve tekli ilaç direnci önemli bir sağlık sorunudur. Tekrarlayan tedaviler direnç oranlarını artırmaktadır. Bu yüzden direnç profiline göre hastaların tedavi protokollerinin düzenlenmesinin tedavi sürecini olumlu etkilemesi için uygun olacağı düşüncesindeyizen_US
dc.description.abstractObjective: The purpose of this study, between the years 2009-2013 Sivas Sample Hospital Microbiology Lab isolated from Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) of isoniazid (INH), rifampicin (RF), streptomycin (SM) and ETHAMBUTOL (EMB) is the resistance Materials and Methods: Examples löwenstain-jensen medium and sent to the MTC on suspicion of TK otomztize solid medium for examples of positive patients evaluated in the TK system with the antibiogram. Results: The antibiogram of 77 for example, 32si (C. 83), found that strains resistant to multiple and single resistance was evaluated in terms of the present. Conclusion: Multiple and single-drug resistance in patients with MTC detected is an important health problem. Increasing resistance rates of repeated treatmentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleKlinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarıen_US
dc.title.alternativeClinical Antibiotic Resistance Rates of Strains of Mycobacterium Tuberculosis Complex Isolated Fromen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTıp Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.identifier.startpage6en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record