Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal Yesılgul
dc.contributor.authorEmre Bahadır Al
dc.contributor.authorFatih Ungan
dc.contributor.authorEsin Kasapoglu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:40:39Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:40:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-1949
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMk5qTXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/4085
dc.description.abstractBu çalışmada, asimetrik çift kuantum kuyusunun doğrusal olmayan optik düzeltme, ikinci ve üçüncü harmonikleri üzerine Al-konsantrasyonu ve rezonans olmayan yoğun lazer alanının etkisi kompakt yoğunluk matris yaklaşımı kullanılarak teorik olarak incelenmiştir. Sonuçlar, yoğun lazer alanı ve Al-konsantrasyonun doğrusal olmayan optik düzeltme, ikinci ve üçüncü harmonikler üzerine önemli değişmelere neden olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effects of a non-resonant intense laser field and the Al-concentration on the optical rectification, second and third harmonic generation in asymmetric double quantum well are investigated within the compact density matrix approach theoretically. The results show that the intense laser field and the Al-concentration lead to significant changes in the coefficients of nonlinear optical rectification, second and third harmonic generations.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleNonlinear Optical Rectification, the Second and Third Harmonic Generation in Asymmetric Double Quantum Well Under the Intense Laser Fielden_US
dc.title.alternativeYoğun Lazer Alanı Altındaki Asimetrik Çift Kuantum Kuyusunun Doğrusal Olmayan Optik Düzeltme, İkinci ve Üçüncü Harmoniklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage411en_US
dc.identifier.startpage405en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record