Show simple item record

dc.contributor.authorİsmail Dinçarslan
dc.contributor.authorFadime Suata Alpaslan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:41:42Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:41:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-1949
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMk5qQTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/4221
dc.description.abstractBu çalışma, Sivas'ın kuzey doğusunda yer alan Orta-Geç Miyosen yaşlı Hafik ve İncesu formasyonlarında gerçekleştirilmiştir. Düzyayla Orta-Geç Miyosen lokalitesinden bulunan Rodentia, Lagomorpha ve Insectivora fosilleri taksonomik olarak incelenmiş ve bu fauna topluluğunun bileşimi biyokronokronolojik ve paleobiyocoğrafik olarak yorumlanmıştır. Hafik-Düzyayla lokalitesinde 11 takson tanımlanmıştır. Bu taksonlar, altısı Rodentia, (Muridae, Cricetidae, Gerbillidae, Gliridae, Sciuridae, Eomyidae), biri Lagomorpha takımından (Ochotonidae) diğeri Insectivora takımından (Soricidae) olmak üzere sekiz aileye aittir. Fauna topluluğunun göreli yaşı Rodentia ve Lagomorpha dişlerinin evrimsel aşamasına dayalı olarak çıkarılmıştır. Fauna Geç Miyosen (MN 12) olarak dikkate alınmıştır. Hafik-Düzyayla Geç Miyosen Rodentia ve Lagomorpha faunalarında geniş coğrafik dağılımları olan Avrupa ve Asya türleri baskındır.en_US
dc.description.abstractThis study is occurred in İncesu and Hafik formations of Middle-Late Miocene age located in the northern of Sivas. The taxonomy of the Rodentia and Lagomorpha from the Düzyayla Middle-Late Miocene locality is studied and the composition of this assemblage is interpreted in terms of biostratigraphy and palebiogeography. Eleven species of rodents belonging to six families (Muridae, Cricetidae, Gerbillidae, Gliridae, Sciuridae, Eomyidae), one of Insectivora and one of Ochotonidae are recognised. The relative age of the assemblage is inferred on the basis of the stage-of-evolution of the rodent dentitions. The fauna is considered to be of Late Miocene age (MN 12). The Middle-Late rodent and lagomorph faunas are dominated by European and Asiatic species with large geographical rangesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleHafik-Düzyayla (Sivas Kd) Yöresinin Stratigrafisi ve Küçük Memeli Fosillerinin Taksonomik Biyokronolojik ve Paleobiyocoğrafik İncelemesien_US
dc.title.alternativeStratigraphy of Hafik-Düzyayla Region and Taxonomic, Biocronological and Paleobiogeographical Study Of Small Mammal Fossilsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage270en_US
dc.identifier.startpage248en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record