Show simple item record

dc.contributor.authorSerkan Akkoyun
dc.contributor.authorTuncay Bayram
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:41:51Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:41:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-1949
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMk5qRXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/4239
dc.description.abstractHem teorik hem de deneysel bakış açısıyla, super ağır bölgenin özelliklerini anlamak için, buradaki çekirdeklerin alfa bozunum özelliklerini incelemek oldukça ilgi çekicidir. Nükleer fizikteki pek çok olguda başarılı sonuçlar veren yapay sinir ağları (YSA), super ağır çekirdeklerin deneysel alfa bozunum enerjileri üzerinde kullanılmış ve Sg, Bh ve Hs çekirdeklerinin alfa bozunum enerjileri bu yöntemle tahmin edilmiştir. Farklı modeldeki YSA'lar veriler üzerinde test edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, YSA metodunun bu iş için uygun olduğunu göstermektedir. Sonuçlara ait ortalama kare hatalar, ½1-1,5 civarındadır. En iyi sonuçlar, bulanık mantık YSA modeli ile elde edilmiştiren_US
dc.description.abstractAlpha decay properties of superheavy nuclei are challenging for understanding the properties of superheavy region from both theoretical and experimental side. Artificial neural network (ANN) which is successful in many phenomenon of nuclear physics has been employed for the experimental alpha decay energy data of superheavy nuclei in order to estimate unknown alpha decay energies for Sg, Bh and Hs nuclei. Different models of the ANN have been tested on the data. The results of the present study indicate that ANN is capable in this task. The mean square erros for the estimations are about 1-1.5%. The best result have been obtained by using fuzzy logic ANN modelen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.title106Sg, 107Bh and 108Hs çekirdekleri için Alfa Bozunum Enerjilerinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of Alpha Decay Energies for 106Sg, 107Bh and 108Hs nucleien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.identifier.startpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record