Now showing items 1-2 of 2

  • Türkiye'de Festivaller ve Şenlikler 

   Türkmen, Nilgün (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   TÜRKMEN, Nilgün, Türkiye’de Festivaller ve Şenlikler, Doktora Tezi, Sivas, 2017. Festival ve şenlikler, eğlence türleri arasında sayıları itibariyle en fazla yer tutan ve tarihçeleri açısından da en köklü olan etkinliklerin ...
  • Yahyâ Nazîm Divanı ( İnceleme- Tenkitli Metin ) 

   Çakır, Mustafa Sefa (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Yahyâ Nazîm, şair ve bestekâr yönüyle 18. yüzyılın önde gelen sanatçılarındandır. İstanbul'da doğmuştur ancak doğum tarihi tam olarak bilinememektedir. Vefat tarihi ise 1727'dir ve nerede vefat ettiği ile ilgili malumat ...