Now showing items 1-4 of 4

  • Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi 

   Bayraktaroğlu, Ahmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Dış borçlanma, bir ekonomi içerisinde yapılan tasarrufların yetersiz olması durumunda başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin kalkınma süreçleri için de önemli bir finansman ...
  • Erol Güngör'de Dini Düşünce Boyutu 

   Doğan, Adem (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Erol Güngör milli-manevi değerlere önem veren ve bunu yazılarında ve kitaplarında en güzel şekilde ifade eden bir fikir adamıdır. O, dini ve milli değerlerden hareketle ürettiği fikirler ile hem kendi çağındaki sorunlara ...
  • Jean Baudrillard ve Tüketim Toplumu 

   Ürkek, Resul (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda birey, tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanır. İnsan bu ...
  • Raci Alkır’ın Hayatı Sanatı Ve Trt Repertuarında Kayıtlı Türkülerinin Ezgisel Analizi 

   Bayburtlu, Ahmet Selçuk (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu araştırma Raci Alkır’ın yaşam öyküsü, sanatsal özellikleri ve türkülerinin sanatsal özelliklerini saptamak amacı ile yapılmıştır. Bu araştırmanın yürütülmesinde literatür taraması ve betimsel durum analizi tekniği ...