Show simple item record

dc.contributor.authorE. Ferda Perçin
dc.contributor.authorİlhan Sezgin
dc.contributor.authorÖztürk Özdemir
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:28Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:28Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn1300-199X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRJeU1qTXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/862
dc.description.abstractOtozomal dominant kalıtılan Saethre-Chotzen sendromu, tip III akrosefalopolisindaktili olarak da adlandırılır ve sorumlu gen yedinci kromozomun p kolunda lokalizedir. Sendromdaki bulgular, fenotip'ik değişkenliklerin şiddetinde farklılık (variable expressivity) göstermektedir. Anne-babası, ikinci dereceden akraba biri 22, diğeri 13 yaşında iki kardeşde coronal sütür sinostozu, yüz asimetrisi, belirgin antiheliks ortak bulgulardı. Ayrıca kardeşlerden birinde "trifalangeal" başparmak, diğerinde beşinci, parmak klinodaktilisi vardı. Olguların babasında da coronal sütürde skleroz saptandı. Olgulara Saethre-Chotzen sendromu tanısı konuldu. Tripsin Giemsa bantlama (GTG) tekniğiyle yapılan kromozom analizinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Olgular, otozomal dominant bakımdan variable exspressivity göstermeleri nedeniyle bildirildi.en_US
dc.description.abstractSaethre-Chotzen syndrome is an autosomal dominant acrocephalopolysyndactyly syndrome (type III) whose gene has been assigned to chromosome 7p. Features of this syndrome show variable expressivity. We report ofr two siblings, aged 22 and 13, whose parents were 2nd degree relatives; the common findings were synostosis of coronal suture, asymmetry of the face and hypertrophic antihelix. In addition, one of them had finger-like thumb whereas the other, clinodactyly of the 5th finger. The father of the siblings had sclerosis of the coronal suture. The siblings were diagnosed as having Saethre-Chotzen syndrome. No structural or numerical anomalies were encountered in the chromosomal analyses using trypsin Giemsa banding. The cases were reported since they constituted an example of variable expressivity of Saethre-Chotzen syndrome.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleSaethre-Chotzen (acrocephalopolysyndactyly type III) sendromlu bir erkek bir kız kardeş (Olgu sunumu)en_US
dc.title.alternativeTwo siblings with Seathre-Chotzen syndrome (Acrocephalopolysyndactyly type III)en_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalErciyes Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage229en_US
dc.identifier.startpage226en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record