Show simple item record

dc.contributor.authorÖzlem Ceyhan
dc.contributor.authorHülya Güler
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:31Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:31Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1300-1949
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpVek5UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/887
dc.description.abstractBu çalışmada, Reşadiye bentoniti ve Şile kaolinitinden değişik yüzey özelliğine sahip inorgano-ve organo-killer hazırlanmış ve bu killerin karakterizasyonu incelenmiştir. İnorgano-kil olarak tanımlanan Na-killeri özgün kil örneklerinin NaCl ün sulu çözeltisi ile etkileştirilmesi ile hazırlanmıştır. Organo-killer farklı R grupları ya da kuyrukları içeren kuaterneramonyum tuzlarının inorgano-killer ile etkileştirilmesiyle hazırlanmıştır. Organo-killer R gruplarının hidrofobikliğine ve boyutlarına bağlı olarak Organofilik killer ve yüzeye adsorplayıcı killer olmak üzere iki ayrı grupta hazırlanmıştır. Hazırlanan inorgano- ve organo-killer XRD, IR analizleri ve organik karbon içerikleri ile karakterize edilmiştir. Hazırlanan kil örneklerinin katyon değişim kapasitelerinin kuaterneramonyum tuzları ile doyurulması bu örneklerin şişme özelliklerinin artması ile uyumlu olarak Na-kaolinit için % 2-10 ve Na-bentonit için % 50-85 oranında bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, the preperation and charecterization of some inorgano- and organo-clays with different surface characteries by using Reşadiye bentonite and Şile kaolinite have been investigated. The sodium-clays that are referred to as inorgano-clays were prepared by treating the original samples with aqueous solutions of NaCl. The organo-clays were then prepared by treating inorgano-clays with quatemery ammonium salts, possesing R groups or tails. Two groups of organo-clays organophilic and surface adsorbents clays were prepared as depending on the size and hydrophobicity of R groups. The inorgano- and organo-clays were characterized by their organic carbon contents and XRD and IR spectra. The saturations by the quatemery ammonium salts of the cation exchange capacity of the clay samples prepared 2-10 % for Na-kaolihite and 50-85 % for Na-bentonite, as being accordingly increased with their swelling charecteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleİnorgano ve organo-killerin hazırlanması ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeThe preparation inorgano and organo-clays and their characterizationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record