Show simple item record

dc.contributor.authorSalih Yüksek
dc.contributor.authorBirol Elevli
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:31Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:31Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1019-1003
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpVM05ESXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/892
dc.description.abstractMadenciliğin temelini oluşturan maden yatağı kütlesi, arama ve değerlendirme çalışmalarından sonra elde edilen bilgilerin derecesine ve güvenilirliğine bağlı olarak, kaynak veya rezerv olarak ifade edilmektedir. Ancak tanımlamalara baz oluşturan bilgi derecesi ve güvenirlik sınırları ülkeler arasında farklı olarak yorumlanmaktadır. Bu durum, globalleşen dünya için bir standardizasyon gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, dünyada kabul edilen kaynak/rezerv tanımlarını karşılaştırarak, benzer ve farklı noktalarını ortaya koymak ve buna bağlı olarak, Türkiye'de de bir standart oluşturmak için tartışmaları başlatmaktır. Başlangıç olarak da Kaynak yerine Jeolojik rezerv Görünür rezerv yerine Üretilebilir Rezerv tanımlarının kullanılmasının daha açıklayıcı olacağı öne sürülmektedir.en_US
dc.description.abstractAn ore body, which is base for mining, is defined as resource or reserve based on the reliability and accuracy of information obtained after the exploration and evaluation works. However, the limits of reliability and accuracy of information vary among countries. This situation requires standardization in globalized world. This study aims at comparing various resource/reserve classifications and underlining the differences and common points of them and starting the discussion for standardisation in Turkey. For that reason, it is proposed to use Geological Reserve instead of Resource and Recoverable Reserve instead of Proven Reserve, in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleKaynak / rezerv sınıflandırmalarının karşılaştırması ve standardizasyon için yaklaşımlar (I)en_US
dc.title.alternativeComparison of resource / reserve classification and an approach for standardization (I)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGeosounden_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.identifier.startpage163en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record