Show simple item record

dc.contributor.authorKaan Şevki Kavak
dc.contributor.authorSelim İnan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:32Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:32Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn1016-9164
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRVM09USXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/904
dc.description.abstractİnceleme alanının temelini Paleozoyik yaşlı Akdağ metamorfitleri oluşturmaktadır. Bu temel tabanda kırmızı renkli çakıltaşlarıyla başlayıp, kumtaşı, kiltaşı ve Nummulites'li kireçtaşlarıyla devam eden tavanda ise kireçtaşı ve marnlarla sona eren Tanesiyen- Lütesiyen yaşlı Belkaya formasyonu tarafından açılı uyumsuz olarak üstlenir. Bu birimlerin üzerine karasal ortamda çökelmiş gri -sarı renkli marn ve jips merceklerinden oluşan Oligosen yaşlı Cevizcik formasyonu uyumsuzlukla gelir. Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı, çakıltaşı ve kumtaşı ardalanmasından oluşan incesu formasyonu ise altla bulunan diğer birimleri uyumsuzlukla üstler. Bölgedeki tüm birimler ise Pliyo - Kuvatemer yaşlı Sekikaşı bazaltı tarafından örtülürler. Bu çalışmanın sonucunda, inceleme alanında yapılan daha önceki çalışmaların aksine temeli oluşturan Paleozoyik yaşlı Akdağ Metamorfitleri'nin üzerine açılı uyumsuzlukla gelen birimlerin yaşının Üst Paleosen'e kadar indikleri saptanmıştır. Çalışma alanının Kırşehir Masifine dahil olan bu bölümündeki tektonik yapılarından olan doğrultu atımlı fayların genellikle sağ yönlü olduğu ve yer yer Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı bilimleri kestiği gözlenmiştir. Ayrıca Tanesiyen - Lütesiyen yaşlı çökellerin hem kendi içinde hem de Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı birimlerin dokanağında bindirme faylarıyla betimlendiği, bölgedeki bindirme yönünün ise kuzeydoğudan güneybatıya doğru geliştiği ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe basement in the study area is represented by the Palaeozoic Akdağ metamorphics. These metamorphics are unconformably overlain by basal red conglomerates of the Thanetian - Lutetian Belkaya formation. This formation consists of red sandstone, marl, Nummulitic limestone, limestone - marl alternation and pebbly sandstone. Oligocene Cevizcik formation which is composed of continental grey - yellow marl and gypsium lenses rests unconformably on the Belkaya formation. The alternation of Upper Miocene -Pliocene conglomerates and sandstones of the incesu formation overlies the older units with an angular unconformity. All units crop out in the region are covered by the Plio - Quaternary Sekikaşı basalts. The fossil assemblage of the Belkaya formation suggests that the age of oldest unconformable rocks above the Akdağ metamorphics is Late Paleocene, not Lutetian as previously believed. It has been observed that strike - slip faults in this part of the Kırşehir massive are generally right lateral and deform the Upper Miocene - Pliocene rock units. In addition, 11 trust faults develop within the Thanetian - Lutetian Belkaya formation itself and along its boundary with the Upper Miocene - Pliocene deposits. General trend of these thrust faults suggest a transport direction from northeast to southwest.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleSivas havzası batı sınırının (Ağcakışla) stratigrafik özelliklerien_US
dc.title.alternativeBasic stratigraphical features of the western boundary (Ağcakışla) of the Sivas basinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Jeoloji Bültenien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record