Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk Özdemir
dc.contributor.authorİlhan Sezgin
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:33Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:33Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn1300-1957
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRBM016VTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/914
dc.description.abstractAraştırmada, bir pürin analoğu olan ve primer olarak çocukluk çağı akut lösemide kullanılan 6-thiogua-nin'in insan T-lenfositler üzerine in vitro etkisi araştırılmıştır. Ajanın, 4-20 uM/öml dozlarında lenfosit proliferasyonu üzerinde sitotoksik bir etkisinin olduğu görülmüştür. Mitotik indeks üzerine olan bu olumsuz et¬kisinin yanısıra metafaz kromozomlarında da; gap, akse¬suar kromozom, titrek yada prematür kromozom, 'disent-rik kromozom ve bazı grup kromozomlarda bazen göz¬lük kromozom yapısına varan telomerik assosiye kromo¬zomlara neden olmaktadır. Yine ajana bağlı Qiemsa bo¬yamada, metafaz kromozomların homojen olmayan böl¬gesel boyanma farklılıkları gösterdikleri saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe cytotoxicity of 6-thioguanine in circulating T lymphocytes from healthy donors has been determined. In this paper, we demonstrated that 6-thioguanine inhibits the lymphocyte proliferation and leads to slight or severe structural chromosome abnormalities. These are premature chromosome condensation (PCC) long arm (q), short arm (p) and more progressive (eyeglass chromosome)telomeric chromosome arm associations, tremulous, dicentric and accessory chromosome deformity - abnormalities were established. It has been demonstrated that the severity of damage and abnormalities was dependent on exposed time and dose-related effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.title6-Thioguanin'in (2-amino-6-merkapta pürinthiol) insan lenfosit hücre proliferasyonu ve kromozomlarda telomerik asosiasyonlar üzerine in vitro etkisien_US
dc.title.alternativeIn vitro effect of 6-thioguanine (2-amino-6-mercapto purinthiol)on human lymphocyte proliferation and telomeric chromosome associationen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage243en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record