Show simple item record

dc.contributor.authorH.İbrahim Acar
dc.contributor.authorAbdullah Keçeciler
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:41Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:41Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn1300-1833
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRRek1EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/980
dc.description.abstractSistemi oluşturan bütün elemanlar için kullanılabilirlik(işlerlik) analizi yapılmış ve sonuçlar tablo halinde verilmiştir.Tersinmezlik, kullanılabilirlik ve verimin çeşitli parametrelerle değişimi grafik olarak incelenmiş ve çevrimin optimum çalışma şartları ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractAn availability analysis was carried out for each component in the system, and the results were tabulated. The variation of irreversibility, availability and efficiency with several parameters were graphically investigated and optimum working conditions of the cycle were put forward.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleİçten ısıtmalı Brayton çevriminin ikinci kanun analizien_US
dc.title.alternativeA second law analysis of the recuperative Brayton cycleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage342en_US
dc.identifier.startpage331en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record