Realtime Access Map

DSpace@Cumhuriyet digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Sivas Cumhuriyet University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publictions available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

|| Sivas Cumhuriyet University || Library || Open Access Policy || About Open Access || User Guide ||

Select a community to browse its collections.

Araştırma Çıktıları | Scopus [6357]
Araştırma Çıktıları | TR-Dizin [3404]
Araştırma Çıktıları | WoS [6199]
Enstitüler [493]
Fakülteler [642]
Meslek Yüksekokulları [86]
Rektörlüğe Bağlı Bölümler [9557]
Rektörlük ve İdari Birimler [2]
Süreli Yayınlar [2]
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı [0]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [1]
Yüksekokullar [4]
 • International Energy Research and Applications 

  Ünsal, Derya Betül; Yıldız, Alim (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Gün geçtikçe değişen yaşam koşullarına adapte olmaya çalışan insanoğlu için “sürdürülebilirlik, enerji, yenilenebilirlik” gibi kavramlar artık eskisinden daha önemli hale gelmiştir. 9 Şubat 1974 yılında, İlimizde kurulan ...
 • MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ AÇISIYLA “TÜRKİYE'DE ENERJİ” 

  Ataseven, Hilmi; Ünsal, Derya Betül; Fen Bilimleri Enstitüsü (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Son yıllarda, nüfusla birlikte gelişen teknolojiye paralel olarak artış gösteren enerji ihtiyacı, tükenebilen kaynakların yerine kendini yenileyebilen enerji kaynaklarının kullanımını gündeme getirmştir. Günümüz şartlarında ...
 • 1.ULUSLARARASI 1.ULUSAL SİVAS EBELİK KONGRESİ ‘’100 Yıllık İlerleme’’ 9-10 Mayıs, 2022, Sivas, Türkiye 

  Cesur, Büşra; Dağlar, Gülseren; Sağlık Bilimleri Fakültesi (2022)
  Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz, Büyük fedakarlıklarla zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, ebeler ve kadınlar için sürekli gelişim ve değişim içinde olarak ilerlemeye gereksinim duymaktayız. ...
 • EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU-II 

  Erdoğan Taş, Mehtap; Çakır, Mustafa Sefa; Edebiyat Fakültesi (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Öğrenci sempozyumları birçok akademisyenin hayatında güzel ve heyecanlı hatıralar olarak yer almaktadır. Akademiye adım atmanın, ilk kez başkaları karşısında bildiri sunmanın heyecanı hepimizce malumdur. Kişinin bulunduğu ...
 • Uygulamalı Sivas Mutfağı 

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1974 yılından beri eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal fayda sağlamak amaçlarıyla ortaya koyduğu tüm faaliyetlerde ''Gelenekten Geleceğe'' iz bırakmayı hedeflemektedir. Geleneklerimizi ...
 • 1838 NÜFUS VE 1844-1845 TEMETTUAT KAYITLARINA GÖRE KİLMİGAT KAZASI VE KÖYLERİ 

  Zabun, Sezgin (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Osmanlı idari sitemine göre Kilmigad Kazasının büyük çoğunluğu bügünkü idari sistemimizde Sivas İli Yıldızeli ilçesinin batı kısımlarını kapsamaktadır. Ayrıca kazanın kuzeyde kalan birkaç karyesi Tokat İli Artova ilçesinde ...
 • SİVAS HALK DANSLARI (OYUNLARI) ÇALIŞTAYI 

  Kaya, Mustafa; Önder, Erdoğan; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesi, Yukarı Kızılırmak Bölümü'nde yer alan Sivas, tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. Geçmişten günümüze birçok medeniyetin yaşadığı bu ...
 • Raporlama ve Laboratuvar Uygulamaları 

  Ataseven, Hilmi; Karagöz, Naim; Karahan, Seher; Ağadayı, Ezgi; Tıp Fakültesi (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Tıp eğitimi hiçbir zaman bitmeyen zorlu ve uzun bir süreçtir. Tıp Fakülteleri, öğrencilerini ve sonrasında mezunlarını bu zorlu yolculuğa hazırlamak ve onlara bu yolculuk boyunca eşIik edebilmek izin yoğun bir eğitim ...
 • Z KUŞAĞI, SOSYAL MEDYA VE MAHREMİYET GENÇLİK SEMPOZYUMU 

  Pakoğlu, Abdullah; Gögen, Rukiye; İlahiyat Fakültesi (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Bu çalışmada, toplum arasında her geçen gün daha fazla kullanılan ve kullanılması olmazsa olmaz haline gelen sosyal medyanın ve bu kullanım sonrasında mahremiyet kavramı üzerinde ne gibi etkisi olduğunun üzerinde ...
 • Yunus Emre Sempozyumu 

  Yekbaş, Hakan; Çakır, Mustafa Sefa; Edebiyat Fakültesi (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Yüzyıllar boyunca adalet ve merhametin hâkim kılınması için yedi iklim üç kıtada, özünde insan olan bir medeniyet tesis eden ecdadımız, kimi zaman kâl kimi zaman hâl diliyle gönülleri mayalayan sayısız gönül eri ...

View more